Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budowę dróg, infrastruktury edukacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz cyfryzację usług. Najwięcej otrzyma powiat lubartowski  - ponad 18 mln zł - na realizację projektu "Zielony Ostrów Lubelski - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką.

 

W środę 27 października na dziedzińcu Pałacu Sanguszków odbyła się konferencja prasowa dotycząca programu rządowego - Polski Ład - z udziałem: starosty Ewy Zybały, prof. Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki,, wiceministra Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,  pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego, wiceministra Piotra Patkowskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie finansów, rzecznika dyscypliny finansów publicznych, oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu. Burmistrza Józefa Gruszczyka z Ostrowa Lubelskiego, wójtów: Mariusza Grobla z gminy Jeziorzany, Elizy Panasz – Smoleń z gminy Uścimów oraz

wicestarosty Lucjana Mileszczyka i członka zarządu powiatu Jarosława Budki,

Powiat lubartowski jest rekordzistą. To jest maksymalna najwyższa kwota dofinansowania inwestycji, które państwo założyliście i planujecie – mówił w środę w Lubartowie szef MEiN Przemysław Czarnek.  

Minister przypomniał, że w ramach Funduszu "Polski Ład" samorządy z woj. lubelskiego otrzymały ponad 1,8 mld zł, z czego 117,5 mln zł przeznaczonych będzie na inwestycje oświatowe. "W kolejnych naborach znów będziemy się starać, żeby w woj. lubelskim było ogromnie wiele środków, bo potrzeb jest przecież niemało" dodał szef MEiN. Następnie pogratulował władzom powiatu pozyskania środków i życzył efektywnego ich wykorzystania.

Obecny na konferencji wiceminister finansów i rzecznik dyscypliny finansów publicznych Piotr Patkowski przyznał, że:w skali całej Polski pow. lubartowski dostał rekordowe środki, "Drugi rekord to sam program, który trafia do prawie wszystkich samorządów w Polsce, a biorąc pod uwagę kolejne możliwe nabory możemy powiedzieć, że docelowo ten program trafi do wszystkich gmin, powiatów i województw".

Stwierdził też, że ministerstwo ma świadomość potrzeby stabilności dochodów samorządów. "Pełna gwarancja i deklaracja ze strony rządowej: nie zapomnimy o potrzebie dochodów bieżących, dbamy o to w roku 2022, zabezpieczyliśmy rok 2023 i będziemy zabezpieczać każde kolejne lata" – powiedział wiceminister. Zapowiedział kolejny nabór wniosków, na co najmniej 10 mld zł i zachęcił samorządy do składania wniosków.

"Samorządy potrafią skutecznie korzystać z tych narzędzi, jakie daje rząd" - powiedział wiceminister rozwoju i technologii oraz pełnomocnik premiera ds. rozwoju lokalnego Artur Soboń.

Dodał, że rolą samorządowców jest uzupełnić strategiczną infrastrukturę państwa o lokalne projekty. Następnie porównał wysokość wsparcia udzielonego samorządom przez rząd Zjednoczonej Prawicy i poprzedników - Gdybyśmy spojrzeli na analogiczne okresy naszych poprzedników i nasze, to te budżety samorządowe w części inwestycyjnej są wyższe o ponad 40 proc. A chcemy, żeby te wydatki majątkowe były szczególnie teraz wydatkowane w intensywny sposób, ze względu na to, iż stanowią one dla nas fiskalną, wydatkową, inwestycyjną część „Polskiego Ładu”, czyli tą część, która ma stymulować gospodarkę – powiedział wiceminister Soboń. 

Obecna na konferencji starosta lubartowski Ewa Zybała podziękowała przedstawicielom rządu za wsparcie.

Takiego dofinansowania nie było, jak sięga pamięcią najstarszy lubartowianin. Te pieniądze są dla naszych mieszkańców bardzo ważne. Będą wykorzystywane w szlachetnych celach – w swoim wystąpieniu podkreśliła starosta Ewa Zybała.