Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Z sesji: Radni jednogłośnie za absolutorium PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Piątek, 25 Maj 2012 14:12

Na piątkowej (25 maja) sesji Rady Powiatu w Lubartowie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubartowie. „Za” byli wszyscy radni.

Zanim radni zagłosowali nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu głos zabrał Wojciech Serwatko, skarbnik powiatu.
- Rok 2011 był rekordowy dla naszego powiatu pod względem zrealizowanych inwestycji. To był ewenement w ilości inwestycji wykonanych przez powiat ziemski – podkreślał skarbnik.
Odczytana została także opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2011 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu w Lubartowie.
- Pozytywną opinię przekazaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej – poinformowała na sesji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Rady Powiatu w Lubartowie Grażyna Szafrańska.
Pozytywna opinię Zarządowi „wystawiła” także Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Jest to wynik pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu powiatu oraz braku zastrzeżeń do gospodarki finansowej.
Absolutorium przyznano Zarządowi Powiatu jednogłośnie.
- Wynik głosowania cieszy. Być może nie byłby taki, gdyby nie ciężka, wspólna praca. Dziękuję zarówno koalicji jak i opozycji za to poparcie – powiedział Starosta Lubartowski Fryderyk Puła.
Na koniec Starosta złożył radnym życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie