Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

586 km dróg powiatowych - rozmowa ze Starostą Lubartowskim Fryderykiem Pułą PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Czwartek, 21 Czerwiec 2012 08:22

586 - to liczba kilometrów, jakimi zarządza Powiat Lubartowski. O stanie dróg, planowanych remontach i pomysłach na przyszłość z Fryderykiem Pułą, starostą lubartowskim rozmawia Anna Kołodyńska.


Trzeba przyznać, że rok 2011 był bogaty w inwestycje, także te drogowe. Która z nich była Pana zdaniem najważniejsza?
W przypadku inwestycji trudno mówić, że jedna była ważniejsza od drugiej. Zależy nam na tym, by najpierw przebudowywać drogi, z których korzysta najwięcej mieszkańców oraz te najbardziej uszkodzone. Myślę, że warto zwrócić uwagę na remont drogi powiatowej Ułęż -  Blizocin - Jeziorzany w miejscowości Blizocin. Ta kosztowna przebudowa pokazała, że Zarządowi Powiatu zależy na wszystkich mieszkańcach, na ich komforcie życia. Podobnie było w przypadku remontu w tzw. Karczunku w Gminie Niedźwiada. Te inwestycje udowadniają, że chcemy aby każdy mieszkaniec powiatu miał równy dostęp do pracy, szkoły, domu kultury. Wymieniając ważne inwestycje nie mogę pominąć przebudowy ulicy Nowodworskiej. Ta droga od dawna wymagała remontu. Jednak by do niego doszło musieliśmy zdobyć środki i zawrzeć umowy partnerskie z miastem Lubartów. To zasługa jeszcze mojego poprzednika, dziś wicewojewody Mariana Starownika. Mieszkańcy na pewno zauważyli nowy stan drogi Lubartów - Przypisówka - Firlej oraz Białobrzegi - Kock. W roku ubiegłym udało nam się również przebudować krótki odcinek drogi w Czerniejowie, o który już dawno zabiegali mieszkańcy. Przebudowa została zrealizowany w stu procentach ze środków powiatu. Tak samo jak remont drogi powiatowej 1507 L Rudno – Rawa w miejscowości Rudno. Wyremontowaliśmy 1,4 km za ponad 295 tys. zł. Inwestycje drogowe nie należą do najłatwiejszych. Na ich przebieg wpływa wiele czynników, chociażby wykonawca, czy warunki atmosferyczne. Najważniejsze w przypadku remontów dróg są jednak ostateczne efekty.

W roku ubiegłym powiat inwestował nie tylko w drogi, ale i w mosty. Czy możemy się spodziewać remontów kolejnych mostów?
Rzeczywiście w roku 2011 zrealizowaliśmy bardzo dużą inwestycję w Gminie Serniki. Po niemal 40 latach wyremontowany został most na rzece Wieprz w Sernikach. Wyremontowano przy okazji odcinek drogi w centrum Sernik. W sumie kosztowało to ponad 2,5 miliona złotych. Na przebudowę mostu powiat przeznaczył połowę tej kwoty, pozostałe fundusze pochodziły z budżetu państwa. Remont mostu w Sernikach to pierwsza, ale nie ostatnia taka inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych. Przygotowywane są kolejne wnioski o dofinansowanie. W tym roku planujemy przebudować most w Górce Kockiej. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił już przetarg. Inwestycja ma kosztować ponad 4,5 mln zł i ma być zakończona do połowy grudnia. Na ten cel udało nam się zdobyć środki z Rezerwy Subwencji Ogólnej.

Wiosna i lato to czas wzmożonych inwestycji drogowych. Czy w tym roku Powiat Lubartowski planuje remonty i przebudowy dróg?

Zakończyliśmy już remont chodnika w Kocku. Był on konieczny po wybudowaniu obwodnicy. Remont wykonała firma Strabag. Powiat sfinansował materiał na wykonanie remontu (25 tys. zł). Ruszyła już przebudowa drogi Lubartów - Kamionka – Kierzkówka. Mamy nadzieję, że inwestycja ta będzie jeszcze kontynuowana. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku na kolejne przebudowy. Tym razem chcielibyśmy wyremontować drogę z Lubartowa do Kamionki przez Nowodwór. To bardzo ważny odcinek, wiele kierowców wybiera tę trasę na drodze do Kozłówki.  Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na remont ul. Batorego w Ostrowie Lubelskim na długości ok. 500 m. Przedmiar robót wykonał ZDP. Szacowany koszt inwestycji to ok. 300 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w wakacje. Podobnie jak remont drogi Marcinów – Abramów. Dzięki dobrej współpracy z gminą Abramów wyremontujemy 2 km. Zarówno gmina, jak i powiat na tę inwestycję przeznaczą po 400 tys. zł.


Kolejne remonty cieszą, ale wciąż jest to kropla w morzu potrzeb. Stąd chyba ostatnia inicjatywa Związku Powiatów Polskich?
Rzeczywiście, mimo ciągłych starań o fundusze i remontów, dróg do naprawy nie brakuje. Powiat Lubartowski jest członkiem Związku Powiatów Polskich. To z ZPP wyszła inicjatywa powołania Samorządowego Funduszu Drogowego. Przed utworzeniem Funduszu konieczny byłby przegląd wszystkich dróg i skategoryzowanie ich na nowo. Chodzi o to, że nie każda droga, która ma status „powiatowej”, rzeczywiście spełnia odpowiednie wymogi. Jest wiele dróg powiatowych, które powinny być gminnymi i na odwrót. Po takim przeglądzie i nadaniu drogom nowych statusów nastąpiłby proces dobrowolnego przejmowania dróg, czyli drogi o randze powiatowej trafiałyby pod zarząd powiatu, o randze gminnej - gminy. Nowy zarządca po przejęciu drogi przygotowywałby dokumentację przebudowy drogi, a następnie wnioskowałby o środki z SFD. Pieniądze byłyby przekazywane automatycznie, liczyłaby się kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu środków wniosek samorządu przechodziłby na kolejny rok. Remonty dróg miałyby być finansowane z funduszu w 100 proc. Zasilany byłby z VAT-u odprowadzanego przez samorządy realizujące projekty drogowe.

Droga powiatowa - jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu powiatu.
Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich oraz ustalenie ich przebiegu następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów.
Wg danych z 31 grudnia 2009 r. w Polsce istniało 126 599 km dróg powiatowych, co stanowiło 32,9% dróg publicznych. Nawierzchnię twardą posiadało 90,5% dróg powiatowych, a pozostałe 12,1 tys. km miała nawierzchnię gruntową. 86,9% wszystkich dróg powiatowych miało nawierzchnię ulepszoną tj. wykonaną z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu.
W powiecie lubartowskim występuje 586 km dróg powiatowych.
 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie