Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Posiedzenie PZZK PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Czwartek, 21 Czerwiec 2012 13:15

W dniu 21 czerwca 2012r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się, zgodnie z rocznym planem pracy, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Starostwa Lubartowski Fryderyk Puła, który przywitał członków zespołu oraz zaproszonych pracowników urzędów gmin i miast z terenu Powiatu Lubartowskiego.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Łukasz Semeniuk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Przedstawił on plan działania szpitala na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych na obszarze powiatu.  Celem opracowania takiego planu jest stworzenie koncepcji reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zabezpieczenie odpowiednich sił i środków koniecznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania powiatu w momencie zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych.
Kolejny temat, jaki pojawił się w trakcie posiedzenia to zasady działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie w przypadku zagrożenia radiacyjnego. Przedstawiono schematy działania w trzech różnych sytuacjach: zagrożenie  radiacyjne w zakładzie pracy, na obszarze powiatu oraz w skali całego kraju. Przypomniano także założenia Powiatowego planu dystrybucji jodku potasu w przypadku zagrożeń radiacyjnych dla terenu powiatu lubartowskiego oraz wynikające z przepisów prawnych normy przydziału tabletek jodku potasu w poszczególnych grupach wiekowych:

Ostatnim punktem posiedzenia były procedury postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, agresywnych, wolno żyjących oraz postępowania ze zwłokami zwierząt padłych. Zagadnienie zostało zreferowane przez Henryka Kadłubiaka z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubartowie, który omówił następujące kwestie: zwierzęta padłe – postępowanie ze zwłokami, zwierzęta wolno żyjące na terenie zurbanizowanym, zwierzęta wolno żyjące ranne i agresywne oraz wypadek komunikacyjny z udziałem zwierzęcia.

Tekst: Anna Pożarowszczyk Wydział Zarządzania Kryzysowego, ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie

Autor: Anna Kołodyńska

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie