Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Od ponad 80 lat chronią od pożarów PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Poniedziałek, 25 Czerwiec 2012 10:43

- 85 – lecie to niezwykle ważna uroczystość w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Rokickiej. Trudno zliczyć, jak bardzo w tym czasie Druhowie Strażacy przysłużyli się Mieszkańcom Gminy Lubartów i całego Powiatu Lubartowskiego  - tymi słowami starosta lubartowski Fryderyk Puła podkreślił ogromne znaczenie pracy strażaków – ochotników. Druhowie i druhny z OSP Wólka Rokicka świętowali swój jubileusz w sobotę 23 czerwca.

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Rokickiej rozpoczęła Msza Święta i uroczysty apel, w trakcie którego odznaczono najbardziej aktywnych druhów. A tych w długiej działalności OSP Wólka Rokicka nie brakowało. - W historii naszej jednostki były różne okresy. Ciężka praca i działalność statutowa łączyły się z mniejszym lub większym zaangażowaniem. Zawsze jednak najważniejszy dla naszej jednostki był udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i niesienie pomocy potrzebującym – powiedział Robert Piętka, strażak – ochotnik i przewodniczący Rady Gminy Lubartów.
Praca ochotników została szczególnie doceniona w roku ubiegłym, kiedy to jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. - To nie tylko ogromny wyróżnik, ale też zobowiązanie. Niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od pogody macie na każde wezwanie, na każdą potrzebę być w gotowości, musicie być pierwsi na miejscu zdarzenia – przypomniał wicewojewoda Marian Starownik, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie. - Stanowicie wzór dla pozostałych jednostek z terenu gminy. Jeszcze pięć lat temu na terenie naszego powiatu nie mieliśmy ani jednej kobiecej drużyny pożarniczej. To w Wólce Rokickiej powstała pierwsza, a dziś w powiecie mamy ich już pięć. Daliście dobry przykład. Cieszy, że panie widzą możliwość realizacji swoich marzeń w strukturach Ochotniczego Pożarnictwa – dodał wicewojewoda.
Marian Starownik wraz z Tadeuszem Szyszko, dyrektorem biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie przekazał dla strażaków z Wólki Rokickiej motopompę strażniczą i pompę szlamową. - Życzymy, aby te motopompy bardziej służyły wam jako element ćwiczeń i pokazów. Oby wyjazdów było jak najmniej, bo zawsze łączą się one z czyimś nieszczęściem – powiedzieli.
W trakcie uroczystości przeczytano również list gratulacyjny od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Tadeusza Milewskiego.
Obecny na uroczystościach starosta lubartowski Fryderyk Puła podkreślał rolę ochotników w lokalnej społeczności. - Społeczność strażaków to rodzina, która dla mieszkańców stanowi wzór do naśladowania. W miejscowościach takich, jak Wólka Rokicka strażacy dbają o rozwój kultury i tradycji, nawołują do postaw patriotycznych. Wasza praca jest świadectwem wielkiej odwagi i odpowiedzialności. Jest też przykładem najpiękniejszych zasad i wartości, jakimi może kierować się człowiek – powiedział starosta.


Historia OSP Wólka Rokicka
OSP Wólka Rokicka została założona w 1927 roku dla ochrony terenów wsi Baranówka, Wólka Rokicka i Rokitno. Inicjatorem powstania jednostki był starosta powiatowy Krauze. Bezpośrednią przyczyną założenia jednostki był pożar w Baranówce. Jednostka liczyła 20 członków. Pierwszy sprzęt, jakim dysponowała OSP był skromny: sikawka ręczna, węże, topory, kaski, mundury, bosaki oraz beczkowóz. W kolejnych latach w szeregi OSP Wólka Rokicka przybywali nowi członkowie, którzy uczestniczyli w zbiórkach, ćwiczeniach i akcjach gaśniczych. Sukcesywnie kupowano nowy sprzęt, m.in. drabinę i sygnałówkę. Bliska sfinalizowania była też budowa strażnicy. Niestety plany te przerwała wojna. Do czasu wybuchu wojny Zarząd OSP wyszkolił sześciu podoficerów. W kwietniu 1941 roku władze niemieckie powołały do życia oddział OSP w celu ochrony zbiorów rolnych. W 1942 roku odbyło się 26 zbiórek szkoleniowych i dwa wyjazdy ćwiczebne. W tym okresie strażacy uczestniczyli w gaszeniu pięciu pożarów. W lutym 1943 roku podjęto decyzję o budowie strażnicy. W tym celu zakupiono drewnianą szopę, a strażacy zadbali o brakujące materiały i prace budowlane. 12 września 1943 roku odbyło się poświęcenie remizy. Kolejny rok to osłabienie działań OSP, które wynikało z walki strażaków z okupantem zarówno w oddziałach partyzanckich jak i oddziałach Wojska Polskiego. Lata powojenne to okres pozyskiwania nowego sprzętu, udział w akacjach gaśniczych. Jednostka otrzymała wóz konny i motopompę. Z biegiem czasu budynek strażnicy uległ zniszczeniu. W latach 70 – tych podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. W tym celu zorganizowano zabawy dobroczynne i zorganizowane zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców wsi. W 1982 roku Zarząd Gminnej Spółdzielni w Lubartowie wyszedł z propozycją do mieszkańców, aby zbudować wspólny obiekt, który będzie mieścił sklep, pocztę i strażnicę. Pomysł ten zyskał aprobatę i prace ruszyły w szybkim tempie. Już w lipcu 1984 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej strażnicy. Rok później OSP otrzymała samochód. Od lat 80 – tych strażacy podnosili swoją gotowość bojową, szkolili się, wyjeżdżali do pożarów i podejmowali inne działania na rzecz społeczności lokalnej. W 1989 roku jednostce nadano sztandar. Ostatnie lata to okres pozyskiwania sprzętu. W roku ubiegłym OSP Wólka Rokicka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Dzisiaj jednostka liczy 58 członków czynnych, w tym 17 kobiet oraz 4 członków honorowych. Prezesem OSP Wólka Rokicka jest druh Mieczysław Budka.

Autor: Anna Kołodyńska

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie