Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Radni uchwalili Program Ochrony Zdrowia Psychicznego PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Czwartek, 28 Czerwiec 2012 11:30

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Lubartowskiego. Program ma obowiązywać na lata 2012 – 2015 i reguluje najważniejsze aspekty opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Nad opracowaniem programu pracował zespół specjalistów, zajmujących się tą tematyką od lat. W pracach przy tworzeniu POZP brali udział przedstawiciele: PCPR  w Lubartowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie, PUP w Lubartowie, DPS w Ostrowie Lubelskim, WTZ w Ostrowie Lubelskim, RCEZ w Lubartowie, SP ZOZ w Lubartowie, MOS w Ostrowie Lubelskim, Stowarzyszenia LIBRA w Lubartowie, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie oraz oczywiście przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Ponadto program ma za zadanie zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. POZP ma się również przysłużyć do rozwoju badań naukowych i systemów informacji z zakresu zdrowia psychicznego.
Jak czytamy w dokumencie określa on najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej Powiatu Lubartowskiego i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu.
Jak się możemy dowiedzieć z programu, opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Lubartowskim jest wykonywana w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej- przychodnia zdrowia psychicznego, szpitalnej opieki zdrowotnej- oddział terapii uzależnienia od alkoholu, środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej.
Z danych przytoczonych w POZP wynika, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie lubartowskim corocznie wzrasta. - Mimo spadku jaki odnotowano w roku 2010 r.(126 osób), to jest to znaczy wzrost w stosunku do roku 2007 r. (35 osób). Największy wzrost występuje wśród osób wykazujących choroby psychiczne. W 2007 r. odnotowano 28, a w 2010 r. 112 osób z zaburzeniami psychicznymi (dorośli powyżej 16 roku życia). Wzrasta także liczba osób wykazujących upośledzenie umysłowe. W roku 2007 odnotowano 7 osób, a w 2010 r. 14 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym – czytamy w dokumencie.
Program szczegółowo określa strategię działań dla Powiatu Lubartowskiego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego został przyjęty na ostatniej sesji Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 25 czerwca.

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie