Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Drogowe lato inwestycyjne PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Środa, 08 Sierpień 2012 09:10

Trwa lato inwestycji drogowych. Dzięki oszczędnościom uda się zrealizować kilka dodatkowych inwestycji. Na lepsze warunki jazdy mogą liczyć kierowcy z Łukówca, Skrobowa, Lubartowa, Ostrowa Lubelskiego, Michowa i Abramowa.

Jednym lato kojarzy się z zasłużonym odpoczynkiem, dla innych to sezon ciężkiej pracy. W tej drugiej sytuacji znajduje się Zarząd Dróg Powiatowych. Rozstrzygnięty został już przetarg na Przebudowę Mostu Drogowego w Górce Kockiej. Na ten cel powiat pozyskał środki z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa. Zakładano, że inwestycja pochłonie (wraz z nadzorem inwestorskim) ponad 4,5 mln zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 50%. Po przetargu przebudowa mostu wraz z nadzorem wyniesie 2 316 tys. zł. Aby nie zwracać części dofinansowania Zarząd Powiatu zdecydował się przeznaczyć pozostałe środki na inne inwestycje drogowe. – Co ważne muszą to być inwestycje, a nie remonty – podkreśla Grzegorz Jaworski, dyrektor ZDP. Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni zdecydowali, że pieniądze zostaną przeznaczone na trzy projekty. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej Nr 1509L Nowy Antonin - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 19 - Łukówiec - Sułoszyn w miejscowości Łukówiec oraz drogi powiatowej  Nr 1527L Kamionka - Samoklęski. W Łukówcu zostanie przebudowane 340 m. Kosztorys inwestorski opiewa na 400 tys. zł. Na drodze relacji Kamionka – Samoklęski roboty obejmą ponad 3 km, a przewidywane koszty to 1 300 tys. zł. Trzecia inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku 1 km od obwodnicy Lubartowa w stronę miejscowości Skrobów. W budżecie na ten cel zabezpieczono 600 tys. zł.
To jednak nie koniec inwestycji. Zarząd Dróg Powiatowych jest już po przetargu na remont drogi powiatowej Nr 1521L Dębiny - Abramów - Michałówka - Rudka Gołębska. Za 800 tys. zł na odcinku od Marcinowa aż do szkoły w Abramowie jest kładziona nowa nakładka asfaltowa. Połowę tej sumy dołożył Urząd Gminy Abramów. Remonty trwają także w gminie Michów. Za 1 200 tys. zł zostaną wyremontowane dwa odcinki drogi: Michów – Miastkówek i Rudno – Rawa – Krupa. Wkład Urzędu Gminy Michów w te inwestycje wynosi 500 tys. zł. Natomiast w Ostrowie Lubelskim remontowane są ulica Batorego i Mickiewicza za w sumie 300 tys. zł. Całość kosztów pokrywa Powiat Lubartowski.
Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1528L Lubartów - Kamionka - Kierzkówka na odcinku od przejazdu kolejowego - ul. Lipowa w Lubartowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545L w miejscowości Siedliska na długości ok. 8,0 km. Dokumentacja na odcinek od przejazdu kolejowego w Lubartowie (ul. Lipowa) do pałacu Zamoyskich (Siedliska) zostanie wykonana za ponad 42 tys. zł. O wszystkich inwestycjach będziemy informowali na bieżąco. (red.)

fot. archiwum Echa Powiatu

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie