Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
Piątek, 10 Sierpień 2012 12:58

Nazwa zadania:  Wykonanie ścianek wystawienniczych

Działając na podstawie wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WL w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

POWIAT LUBARTOWSKI

jako Beneficjent współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie” zwraca się do Wykonawców z zapytaniem ofertowym.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

I.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Lubartowski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lubartowie

ul. Słowackiego 8

21-100 Lubartów

tel. 81 855 28 65

fax. 81 854 33 24

NIP 7141891281, REGON 431029270

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.powiatlubartowski.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie ścianek wystawienniczych/ekspozycyjnych do eksponowania plakatów, wystaw według parametrów poniżej:

1. Wykonanie 10 sztuk ścianek wystawienniczych wolnostojących:

a) 4 sztuk do użytku zewnętrznego – tzw. plenerowych:

- wymiary całkowite ok. szer. 79 cm x 200 cm wys.

- format wypełnienia ok. 70x100 cm

- konstrukcja ścianek wykonana z profili aluminiowych

- wypełnienie ścianek - płyta PVC lub podobnej z zabezpieczającą przeźroczystą płytą
 (zabezpieczenie wydruków prezentowanych na ściankach)

- podstawy stabilizujące - kręgi betonowe  z osłonką z tworzywa lub inne

- wykonanie projektu graficznego i wydruku materiału na ścianki (tekst przesłany przez  Zamawiającego),

b) 6 sztuki do użytku wewnętrznego:

- wymiary całkowite ok. szer. 79 cm x 200 cm wys.

- format wypełnienia ok. 70x100 cm

- konstrukcja ścianek wykonana z profili aluminiowych

- wypełnienie ścianek - płyta PVC lub podobnej z zabezpieczającą przeźroczystą płytą  (zabezpieczenie wydruków prezentowanych na ściankach)

- podstawy stabilizujące - kręgi stalowe lub inne

- otwieranie: prosty i łatwy montaż grafiki

Obowiązki wykonawcy:

Grafika na jednej ze ścianek musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

a) zestawienie znaków graficznych

- logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)

- herb Województwa Lubelskiego

- emblemat Unii Europejskiej

b) hasło  programu: „Twój pomysł, europejskie pieniądze” 

c) informację: „Ścianki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”, czcionka Arial (Arial CE)

d) dane adresowe i kontaktowe Starostwa

e) informacje o realizowanym projekcie

III. Termin składania ofert: 17 sierpnia 2012 r.

IV. Forma składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, lub przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W ofercie prosimy o wizualizację ścianek, podanie cenny netto i brutto z uwzględnieniem kosztów transportu oraz podaniem terminu realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy w formie kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze jego oferty.

Powiat zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków objętych ofertą. Dodatkowo informujemy, iż zawieramy umowy na podstawie własnych wzorów umów.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 854 62 88.

 


 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie