Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Pomoc dla rolników: scalenia gruntów PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Wtorek, 14 Sierpień 2012 09:43

Ponad 3 miliony złotych kosztowały scalenie gruntów w gminie Ostrówek. O tym, dlaczego scalenia są potrzebne i jakie korzyści zyskują rolnicy Fryderyka Pułę, starostę lubartowskiego pyta Anna Kołodyńska.

Dlaczego w Powiecie Lubartowskim przeprowadzane jest scalanie gruntów?
W Powiecie Lubartowskim wielu rolników nadal gospodaruje na niewielkich działkach. Często rolnik ma kilka małych działek, które są poprzedzielane gruntami innego właściciela. Mówimy wtedy o tzw. szachownicy gruntów. Jest ona bardzo niewygodna, chociażby ze względu na odległości pomiędzy poszczególnymi działkami, czy np. brak wytyczonej drogi dojazdowej. Rolnicy tracą też swój cenny czas. Gospodarując na kilku oddalonych polach, muszą między nimi kursować maszynami rolniczymi. Do tego dochodzi większe zużycie paliwa. Taka szachownica rodzi kolejne problemy. Z kilku małych działek trudniej uzyskać wysokie dochody niż z jednego dużego. Rolnicy na tym tracą, bo nie mają szans na konkurowanie na rynku z dużymi i nowoczesnymi gospodarstwami. Mówiąc w skrócie scalenia mają tę szachownicę zlikwidować i poprawić gospodarowanie w rolnictwie i leśnictwie.
 

W teorii proces scalania wydaje się szybki i prosty, a jak jest w praktyce?
W rzeczywistości jest to bardzo skomplikowana i czasochłonna procedura administracyjna angażująca pracę geodetów i drogowców. Podczas przeprowadzania scalania zwracamy szczególną uwagę na środowisko naturalne. W procesie scalania właściciele poszczególnych gruntów musieli dojść do porozumienia ze swoimi sąsiadami i uzgodnić warunki wymiany działek. Grunty różnią się między sobą nie tylko wielkości, ale też i jakością gleby. Na realizacje projektów scaleniowych pozyskaliśmy środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

Ile gruntów zostało scalonych?
W 2011 roku zakończono scalenia we wsiach Jeleń i Ostrówek. W miejscowości Jeleń scalono 219,94 ha (89 gospodarstw), natomiast w samym Ostrówku 383,4 ha (135 gospodarstw). Prace te były możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość projektu „Scalanie gruntów rolnych: wieś Jeleń, gmina Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie”  wynosi: 1 222 886,00 zł, kwota dofinansowania 1 083 767,32 zł. Wartość projektu „Scalanie gruntów rolnych: wieś Ostrówek, gmina Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie”  wynosi: 2 054 434,00 zł, a kwota dofinansowania: 1 819 274,39zł.
 

Czy to już koniec prac w miejscowościach Jeleń i Ostrówek?
W tym roku wykonujemy tzw. zagospodarowanie poscaleniowe, polegające na poprawie parametrów sieci drogowej na obszarze scalenia oraz na zapewnieniu każdej nowopowstałej działce dojazdu do drogi o charakterze publicznym. W ramach zagospodarowania w miejscowości Jeleń przebudowane zostanie 6200 m dróg, a we wsi Ostrówek 8200 m. Część przebudowywanych dróg utwardzona będzie kruszywem lub równiarką. W Ostrówku problemem okazał się podmokły teren. Zastosowanie samej równiarki nie przyniosłoby oczekiwanych efektów. Dlatego postanowiliśmy do utwardzenia użyć także kruszywa. Z pewnością wpłynie to na trwałość tych dróg. Przewidywany termin ich zakończenia to przełom sierpnia i września tego roku.
Cały projekt scalania gruntów zgodnie z ustawą obejmuje prace geodezyjne i budowlane.
 

Czy w Powiecie Lubartowskim będą prowadzone scalenia w kolejnych miejscowościach?
Na początku tego roku przeprowadziliśmy kolejny nabór wniosków na scalenia. Udało nam się pozyskać pieniądze na ten projekt. Całkowita wartość projektu wynosi: 12 594 452,66 zł. Prowadzone będą scalenia w miejscowościach Zawada, Babczyzna, Dębica i Dębica Kolonia. Wszystkie te miejscowości są położone w gminie Ostrówek. Przed pozyskaniem środków wysłaliśmy zapytanie do gmin, czy byłyby zainteresowane scaleniami. W naszym powiecie scaleniami gruntów byli zainteresowani mieszkańcy gminy Ostrówek. Takie scalenia mogą być wykonywane w każdej gminie. Gminy nie ponoszą żadnych kosztów. Scalenia są w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozmawiała Anna Kołodyńska

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie