Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

„Szkolne forum samorządowe” PDF Drukuj
Piątek, 03 Marzec 2017 12:10

Polacy nie odnajdują się w roli obywateli – osób współdecydujących o sprawach publicznych. To właśnie szkoła może znacząco wpływać na zwiększenie kapitału społecznego poprzez promowanie zaangażowania obywatelskiego. Jest to bardzo ważna przestrzeń dla młodych ludzi, w której odbywa się proces wychowawczy. Aby mogło się to spełnić, proces ten powinien uwzględniać programy edukacyjne rozwijające kompetencje obywatelskie i społeczne.

 

 

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie realizowany jest program „Szkolne forum samorządowe”.
W ramach programu uczniowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami powiatu lubartowskiego. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w uroczystości wręczenia Stypendiów Starosty Lubartowskiego dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski. Następnie odbyło się spotkanie z członkami zarządu powiatu.

Przewodniczący Zarządu - Starosta Fryderyk Puła, wyjaśnił na jakiej podstawie wypłacane są stypendia i kto decyduje
o ich wysokości. Z kolei Wicestarosta Kazimierz Sysiak przedstawił w skrócie zakres zadań realizowanych przez powiat
i omówił najważniejsze z nich m.in.: zarządzanie oświatą, pomocą społeczną i infrastrukturą drogową. Uczestnicząca
w spotkaniu młodzież miała możliwość poznania zadań i kompetencji organów powiatu: rady i zarządu. Dużym zaskoczeniem dla młodych ludzi była informacja o wysokości środków finansowych jakie przeznaczane są na funkcjonowanie ich szkoły. Członek Zarządu Powiatu - Radosław Guz przedstawił największą placówkę powiatu jaką jest lubartowski szpital. Wspomniał o projekcie unijnym związanym z pracami geodezyjnymi na terenie powiatu. Młodzież miała też możliwość odwiedzenia gabinetu Starosty.

 

 

tekst: K. Marciniak [RCEZ]
foto: A.Zygiel [IRE]

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie