Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

„RADOŚĆ NIE ZNA BARIER” już po raz dwunasty!!! PDF Drukuj
Wtorek, 27 Czerwiec 2017 11:57

W środę, 21 czerwca br. nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim odbył się XII Powiatowy Mityng Sportowo – Rekreacyjny „Radość Nie Zna Barier”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Wpierania Inicjatyw Społecznych „Nasz Dom” w Ostrowie Lubelskim. Impreza odbywała się dzięki finansowemu wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a uroczyście otworzył ją Starosta Lubartowski Fryderyk Puła.

 

 

Mityng stanowił doskonałą okazję do propagowania sportu jako formy aktywnego wypoczynku, rozwijania sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. Co roku impreza gromadzi liczne grono zawodników z placówek pomocy społecznej, kibiców oraz zaproszonych gości. W tegorocznych zawodach udział wzięło 7 drużyn reprezentujących: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku i Ostrowie Lubelskim, Środowiskowe Domy Samopomocy w Jamach i Lubartowie oraz Domy Pomocy Społecznej w Jadwinowie, Kocku i Ostrowie Lubelskim. Idea, która corocznie przyświeca zawodnikom, to przede wszystkim możliwość sprawdzenia siebie, nawiązania nowych znajomości oraz wspólna zabawa, bez względu na wynik.

Miting miał na celu zaprezentowanie sportowych umiejętności zdobytych podczas całorocznej pracy i treningów
w placówkach. Popularyzacja osiągnięć sportowych osób niepełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych jest niezbędna dla właściwej ich integracji, bowiem aktywność ruchowa – w tym sport – dla człowieka niepełnosprawnego jest zagadnieniem o wiele ważniejszym, niż dla osób sprawnych fizycznie. Jej wartość polega na odzyskiwaniu wiary we własne siły i możliwości podniesienia sprawności oraz na czerpaniu radości płynącej z aktywności ruchowej. Celem mityngu była również popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej wśród osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie oraz integracja środowiska. Program zawodów
oraz konkurencje sportowe dostosowane były do potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników.

„Cieszymy się, że w mityngu wzięły udział osoby, dla których często pokonanie kilku schodów czy też przejście kilku metrów jest dużym wyzwaniem, okupionym znacznym wysiłkiem fizycznym. Dla nas każdy z nich jest zwycięzcą ponieważ pokonywanie własnych słabości świadczy o ich ogromnym zaangażowaniu, sile woli i charakteru. Przez zabawę w najprostsze formy sportu staramy się zachęcić te osoby i ich opiekunów do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz utwierdzić w przekonaniu, że i oni mogą uprawiać sport w takim zakresie na jaki pozwala im ich niepełnosprawność”
– mówi Grażyna Kosmala, jeden z organizatorów Mityngu.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, dyplomami i upominkami. Nie zabrakło również wielu innych atrakcji m.in. zabaw integracyjnych, zumby, przejażdżki rowerami wodnymi i oczywiście wspólnego grillowania.

 

 

Marzanna Choduń
st. terapeuta DPS Ostrów Lubelski

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie