Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z naszych szkół PDF Drukuj
Piątek, 10 Listopad 2017 10:02

7 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z terenu województwa lubelskiego. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dyplomy potwierdzające przyznane stypendium wręczali Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

 

 

 

 

 

Stypendia przyznane zostały 237 uczniom szkół z terenu województwa lubelskiego, w tym 5 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski. Wśród stypendystów znaleźli się Damian Bogusz – uczeń Technikum Zawodowego nr 2 w Lubartowie kształcący się w zawodzie technik informatyk, Weronika Małyska – uczennica Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, Edyta Rola – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Stępnia w Kocku oraz Jacek Jedut – uczeń Technikum Zawodowego w Ostrowie Lubelskim. Wśród wyróżnionych stypendystów znalazła się również uczennica I LO w Lubartowie Iwona Derecka, która stypendium odebrała 16 października br., bezpośrednio z rąk Premier – Beaty Szydło.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Jest ono nagrodą dla uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie