Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Święto Górników w Ostrowie Lubelskim PDF Drukuj
Wpisany przez ZS w Ostrowie Lubelskim   
Piątek, 15 Grudzień 2017 10:01
Od 1975 roku losy Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim są ściśle splecione z losami kopalni LW Bogdanka S.A., która przez ponad dwie dekady sprawowała patronat nad szkołą, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie. 

 

 

 

Wielu absolwentów szkoły znalazło zatrudnienie na stanowiskach górniczych, w dozorze i administracji kopalni. Mimo różnych zawirowań ekonomicznych i administracyjnych, największa firma na Lubelszczyźnie pozostaje najważniejszym partnerem szkoły. Prognozy są znów bardzo optymistyczne ze względu na coraz lepsze wyniki ekonomiczne kopalni, która uzyskała koncesję na otwarcie nowego pola wydobywczego „Ostrów”. Na mocy zawartych dwustronnych umów, Zespół Szkół może liczyć na zatrudnienie swoich absolwentów, stypendia i inne formy wsparcia ze strony kopalni.

12 grudnia br., w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim w obecności licznej delegacji przedstawicieli kopalni, na czele z Krzysztofem Szlagą – prezesem Zarządu LW „Bogdanka”, odbyły się obchody górniczego święta. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego i hymnu górniczego. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły Krzysztof Wąsala, który podkreślił że w okresie swego istnienia szkoła wykształciła 4 tys. absolwentów, przewinęło się przez nią 500 pracowników. Podkreślał także znaczenie współpracy z kopalnią w procesie edukacyjnym realizowanym w szkole, przypominając jednocześnie o realizowanych programach stypendialnych, projekcie ”Przepustka do pracy” czy programie zatrudniania absolwentów Zespołu Szkół.

Z kolei Prezes LW „Bogdanka”, Krzysztof Szlaga mówił o wieloletniej perspektywie rozwoju firmy i gwarancji stabilności, jaką oferuje największy na Lubelszczyźnie zakład pracy, który obecnie zatrudnia ponad 5 tys. pracowników. Zapewnił,
że jest w niej miejsce dla wielu absolwentów szkoły.

W programie uroczystości nie mogło zabraknąć powtarzanego co roku, ale pięknego i niecodziennego obrzędu „Skoku przez skórę”, czyli symbolicznego przyjęcia Młodych Lisów – uczniów klas czwartych technikum  – do szacownego grona górniczej braci. Tradycja ta jest starym obyczajem górniczo-hutniczym, celebrowanym w dniu św. Barbary - patronki górników.

ZS w Ostrowie Lubelskim

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie