Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Wyrównywanie różnic między regionami III PDF Drukuj
Środa, 20 Grudzień 2017 12:58

Informujemy, że uruchomiona została kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

 

 

W roku 2018 program będzie realizowany w określonych obszarach: likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (obszar B), tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (obszar C), likwidacja barier transportowych (obszar D), dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (obszar E), tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (obszar F) oraz skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (obszar G).

Beneficjentami programu w zależności od obszaru działania mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty, prowadzące placówki edukacyjne lub ŚDS-y, organizacje pozarządowe, placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz jednostki prowadzące WTZ-y.

Wnioski dotyczące obszarów B, C i D programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64, pok. 10, w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

Wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E należy składać bezpośrednio
w Oddziale PFRON w Lublinie przy ul. W. Kunickiego 59 w terminie do 30 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje o Programie oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

PCPR w Lubartowie

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie