Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Uroczyste zakończenie inwestycji w ŚDS PDF Drukuj
Środa, 27 Grudzień 2017 10:39

21 grudnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji budowy windy.

 

 

 

 

 

Uroczystość odbyła się z udziałem podopiecznych i ich rodzin, kadry ŚDS oraz zaproszonych gości, wśród których byli: Pan Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Małgorzata Frant - Błażucka Kierownik Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej LUW, Pani Małgorzata Zabłotna Kowalik - Kierownik Oddziału Planowania i Analiz LUW, Pani Iwona Osmałek - przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Fryderyk Puła - Starosta Lubartowski, Pan Kazimierz Sysiak - Wicestarosta Lubartowski, Pan Radosław Guz - Członek Zarządu Powiatu w Lubartowie, Pani Iwona Maj - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie oraz ksiądz Krzysztof Wicha z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie.

Przybyłych gości powitała Pani Anna Kuszner - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. Dokonała również podsumowania roku 2017 pod kątem przeprowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie inwestycji. Podziękowała również władzom powiatowym oraz instytucjom wspierającym za zaangażowanie i dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do wzrostu jakości usług świadczonych przez ŚDS. Następnie głos zabrali Pan Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Pan Fryderyk Puła - Starosta Lubartowski, którzy oprócz złożenia zebranym świątecznych życzeń podsumowali realizację zadania dotyczącą przystosowania budynku ŚDS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, podkreślając przy tym celowość i potrzebę wykonanych prac. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie mówił również o zadaniach Wydziału w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poruszając szczególnie kwestię ich standaryzacji.

Uroczystość była finalnym elementem żmudnego i trudnego procesu realizacji przedsięwzięcia, które umożliwia uczestnikom mającym problemy z poruszaniem się na przemieszczanie się między kondygnacjami oraz korzystanie z zajęć w pracowniach usytuowanych na piętrze. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyniła się do wzrostu jakości usług oferowanych i świadczonych przez placówkę. Inwestycja została zrealizowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Lubartowskiego oraz ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

Miłą i przedświąteczną już atmosferę wzbogaciła przygotowana przez uczestników część artystyczna.

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie