Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ruszają powiatowe konkursy ofert PDF Drukuj
Piątek, 05 Styczeń 2018 13:42

 

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2018 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
Na wsparcie liczyć mogą wnioski na organizację imprez kulturalnych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym. Finansowane będą wyłącznie zadania mieszczące się w ramach statutowej działalności organizacji. Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lubartowie).

Również do tego dnia przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.

Szczegóły dotyczące ogłoszonych konkursów znajdują się na stronie internetowej powiatu oraz w biuletynie
informacji publicznej:

1. Wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz zasady ich zlecania w 2018 r.
2. Kultura fizyczna i turystyka
3. Ochrona i promocja zdrowia
4. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
5. Porządek publiczny i bezpieczeństwa obywateli

Autor: M. Kożuch/SPO 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie