Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Kobiety też chcą do wojska PDF Drukuj
Piątek, 09 Marzec 2018 15:10

Wojska z poboru nie ma już od 2009 roku, ale w dalszym ciągu należy orzekać kto fizycznie i psychicznie jest przygotowany do tego, by w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa włożyć mundur i pełnić służbę czynną. W tym celu każdy kto stawił się na wezwanie przed Powiatową Komisją Lekarską w Lubartowie, został wpisany do ewidencji wojskowej. Następnie odbywał się wywiad medyczny i badanie lekarskie, po którym Komisja wydawała orzeczenie o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Na koniec wezwaną osobę czekała rozmowa z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie, podczas której otrzymywała książeczkę wojskową. Zdecydowaną większość spośród wszystkich orzeczeń stanowiły w tym roku te z kategorią zdolności „A”- czyli zdolny do czynnej służby wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu lubartowskiego dobiegła już końca. Obejmowała ona głównie mężczyzn urodzonych w roku 1999. Oprócz rocznika podstawowego orzekani byli również mężczyźni z roczników starszych, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach ubiegłych oraz kobiety. Po raz pierwszy od wielu lat na kwalifikację zgłosili się ochotnicy, a właściwie ochotniczki. Jedną z nich zapytaliśmy o motywację do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Lubartowie. „-Przyszłam tu żeby spełnić swoje marzenia. Poza tym zostałam wychowana
w takim duchu przez tatę, który był wojskowym. Zawsze były takie zainteresowania w mojej rodzinie. Kieruje mną chęć spotkania ciekawych osób, nawiązania nowych przyjaźni, osiągnięcia czegoś. Wojsko daje możliwość rozwoju, stabilizację zawodową i finansową.” Niestety, ze względu na stan zdrowia, nie wszystkie ochotniczki otrzymały upragnioną kategorię zdolności A. Z okazji Dnia Kobiet, każdej z orzekanych pań wręczony został kwiatek.

Przypominamy, że do stawienia się na wezwanie zobowiązuje ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. Za jego niedopełnienie grozić może grzywna. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły obowiązku w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, są obowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody
i zgłosić się w tym celu do WKU w Lublinie.

Andrzej Trojak ZKR

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie