Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ruszy budowa dróg w ramach tzw. „Mega projektu” PDF Drukuj
Poniedziałek, 14 Maj 2018 13:58

Aleja 1000-lecia9 maja br. podpisano umowy z wykonawcą inwestycji - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S. A. z Lubartowa, które wygrało przetarg na wykonanie przebudowy 2 odcinków dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach tzw. „Mega Projektu” drogowego.

 

 

 

Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego podpisało porozumienie
o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”. Porozumienie jest następstwem podpisanej w dniu 10 sierpnia 2017 r. przez Zarząd Powiatu w Lublinie wstępnej umowy z Województwem Lubelskim dotyczącej przygotowania projektu partnerskiego przewidzianego do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach podpisanych umów z wykonawcą w Powiecie Lubartowskim zostaną przebudowane drogi powiatowe
nr 1545 L na odcinku ulicy Al. Tysiąclecia od ul. Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej oraz droga powiatowa nr 1528 L na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska.
Wartość obydwu inwestycji to ponad 7,7 mln zł. Realizacja zadań planowana jest na III kwartał 2018 roku.


M. Libera [IRE]

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie