Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Absolutorium dla Zarząd Powiatu PDF Drukuj
Czwartek, 07 Czerwiec 2018 13:21

6 czerwca podczas XXXIV sesji Rady Powiatu w Lubartowie, której przedmiotem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2017 rok - Zarząd Powiatu w Lubartowie otrzymał absolutorium.

 

 

 

Poprzedzając udzielenie przez Radnych absolutorium, Skarbnik Powiatu - Wojciech Serwatko, w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2017 r., sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Przedstawiono także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grażyna Szafrańska przedstawiła pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu oraz złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

- Kolejny rok funkcjonowania samorządu powiatowego obecnej kadencji z punktu widzenia finansów samorządu i potrzeb naszych mieszkańców to dla Powiatu Lubartowskiego dobry rok. Szczególny nacisk i wagę Zarząd przywiązywał do inwestycji na drogach powiatowych. Zadaniem Zarządu było utrzymanie dobrej współpracy z innymi samorządami dotyczącej prac i planowania kolejnych inwestycji naszych dróg powiatowych. Bardzo duże tempo inwestycji jest kontynuowane i od 8 lat utrzymujemy ten trend. Przypomnę że wartość inwestycji Powiatu w latach 2014-2016 sięga 39 mln zł - mówi Fryderyk Puła, Starosta lubartowski.

Radni pozytywnie ocenili działalność Zarządu Powiatu w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatu Lubartowskiego i w głosowaniu, przy 14 głosach za, oraz 7 wstrzymujących się, udzielili Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok. W imieniu Rady Powiatu w Lubartowie jej Przewodniczący Henryk Zdunek złożył na ręce Starosty Fryderyka Puły podziękowania za owocną współpracę w realizacji zadań. Podkreślił, że należyte wykonanie budżetu za 2017 rok i dobrze zrealizowane zadania wpłynęły pozytywnie na funkcjonowanie i wizerunek samorządu powiatowego, a udzielone absolutorium jest tego najlepszym potwierdzeniem.


K. Onyszko [IRE]

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie