Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Modernizacja warsztatów szkolnych w RCEZ w Lubartowie PDF Drukuj
Środa, 20 Czerwiec 2018 07:53

Trwają pracę modernizacyjne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Z końcem maja br. podpisano umowę na prace modernizacyjno-remontowe w RCEZ o wartości ponad 1,3 mln zł z wykonawcą robót firmą KRISBUD z Lubartowa. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z działania 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, którego celem jest poprawa jakości edukacji na terenie Powiatu.

 

W projekcie bierze udział również druga z lubartowskich szkół średnich prowadzona przez Powiat Lubartowski - Zespół Szkół nr 2. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w ZS nr 2 przeprowadzone będą prace modernizacyjno-remontowe o wartości 215 tys zł. Wykonawcą robót jest firma ERES SECURITY z Siemienia, która z początkiem lipca rozpocznie prace remontowe. Planowany termin zakończenia prac w obydwu szkołach to sierpień 2018.

Przedmiotem projektu jest również zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni RCEZ oraz ZS nr 2. Projekt ma na celu poprawę warunków pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Pozwoli to zarówno nauczycielom, jak i uczniom w bardziej aktywny sposób realizować proces nauczania i uczenia się.

Całkowita wartość projektu to kwota ponad 3,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi niemal 3 mln zł.


K. Onyszko [IRE]

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie