Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Otwarcie kolejnych dróg powiatowych PDF Drukuj
Wtorek, 24 Lipiec 2018 10:44

W poniedziałek 23 lipca br. odbyło się symboliczne otwarcie dróg powiatowych nr 1557 L w miejscowości Łucka (g. Lubartów) oraz 1512 L w miejscowości Ciotcza (g. Abramów). Wykonawcą obydwu inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa.

 

 

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi na wyremontowanych odcinkach dróg powiatowych dokonali: Starosta Lubartowski - Fryderyk Puła, Wicestarosta Lubartowski - Kazimierz Sysiak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie - Grzegorz Jaworski, radni powiatowi: Andrzej Rodak, Andrzej Jackowski, Daniel Osiński, Jan Zaworski, sołtys wsi Łucka - Kolonia - Krzysztof Rodak oraz przedstawiciel wykonawcy inwestycji - Henryk Miduch.

Przebudowa drogi powiatowej w Łucce kosztowała ponad 993 tys. zł., z czego ponad 525 tys. zł to środki z budżetu państwa z tzw. rezerwy mostowej. Inwestycja obejmowała wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, budowę i przebudowę istniejących chodników, budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 150 m. Głównym elementem zadania była przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 19 polegająca na dobudowaniu dodatkowego pasa ruchu dla prawoskrętu na drodze powiatowej w kierunku Lubartowa. Wykonane prace usprawniły ruch w obrębie skrzyżowania i ułatwiły włączenie się do ruchu kierowcom wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej. Przebudowa drogi powiatowej w Ciotczy kosztowała ponad 317 tys. zł i finansowana była ze środków budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz budżetu Gminy Abramów. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie stabilizacji i wyrównanie nawierzchni drogi oraz ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku ok. 1 km.

 

 

tekst: M. Libera [IRE]
foto: K. Onyszko [IRE]

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie