Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Barbórka w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim PDF Drukuj
Poniedziałek, 10 Grudzień 2018 14:13

Barbórka w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim6 grudnia w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim uroczyście obchodzono Dzień Górnika. Szkoła z Ostrowa Lubelskiego już od ponad czterdziestu lat pielęgnuje tradycje górnicze i kształci młodzież do pracy w górnictwie.

Najlepsze życzenia z okazji górniczego święta złożyła Ewa Zybała - Starosta Lubartowski. pozdrawiając górników tradycyjnym „Szczęść Boże”.

 

Zespół Szkół z Ostrowa Lubelskiego na trwałe wpisał się w przemysł wydobywczy Lubelszczyzny. Szkoła ma ponad 4 tys. absolwentów. Wielu z nich realizuje swoje zawodowe plany pracując w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. Kopalnia ściśle współpracuje ze szkołą z Ostrowa Lubelskiego, prowadząc program stypendialny dla najlepszych uczniów i realizując program „Przepustka do pracy” skierowany dla absolwentów, a także hojnie doposażając bazę dydaktyczną szkoły.

Adam Partyka - wiceprezes Zarządu LW „Bogdanka” S.A. podkreślił, że kopalnia czeka na młodych profesjonalistów, którzy zwiążą swą przyszłość z górnictwem. Istnieją duże szanse na rozwój i długowieczność kopalni jako strategicznego elementu lokalnej gospodarki. Dyrektor Zespołu Szkół podziękował Zarządowi Powiatu w Lubartowie za stałą opiekę nad szkołą i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

Tradycyjnym punktem Barbórki był „Skok przez skórę” - obrzęd pasowania młodych adeptów sztuki górniczej na pełnoprawnych członków górniczej braci. Ceremonię zakończył wpis do Księgi Gwareckiej i odśpiewanie hymnu górniczego.


 

K. Onyszko [IRE]

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie