Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie PDF Drukuj
Piątek, 11 Styczeń 2019 14:33
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
w celu zapewnienia akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu zimowego.

śniegPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina, że właściciele i zarządzający obiektami budowlanymi powinni podjąć działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia katastrofami budowlanymi, między innymi poprzez:

 

1.       Usuwanie zalegającego na dachach obiektów śniegu i lodu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2.      Wykonywanie okresowych kontroli:

 

a)      obiektów wielkopowierzchniowych w szczególności: marketów handlowych, hal sportowych, sal gimnastycznych, budynków szkół, basenów, itp,

b)      budynków m.in. jednorodzinnych i zagrodowych.

Zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
i instalacji gazowych.

Sankcje karne:

Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto kto nie spełnia obowiązku wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1-4a podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

 

     Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Lubartowie
mgr inż. Alina Sawicka

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie