Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie Drukuj
Piątek, 11 Styczeń 2019 14:33
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
w celu zapewnienia akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu zimowego.

śniegPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina, że właściciele i zarządzający obiektami budowlanymi powinni podjąć działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia katastrofami budowlanymi, między innymi poprzez:

 

1.       Usuwanie zalegającego na dachach obiektów śniegu i lodu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2.      Wykonywanie okresowych kontroli:

 

a)      obiektów wielkopowierzchniowych w szczególności: marketów handlowych, hal sportowych, sal gimnastycznych, budynków szkół, basenów, itp,

b)      budynków m.in. jednorodzinnych i zagrodowych.

Zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
i instalacji gazowych.

Sankcje karne:

Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto kto nie spełnia obowiązku wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1-4a podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

 

     Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Lubartowie
mgr inż. Alina Sawicka