Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Szanowni Konsumenci.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku Rzecznik Konsumentów przebywa na urlopie.
Za utrudnienia przepraszamy.

III Sesja Rady Powiatu w Lubartowie PDF Drukuj
Środa, 06 Luty 2019 09:09

esesja6 lutego br. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Słowackiego 8 odbędzie się III sesja Rady Powiatu. Podczas obrad radni po raz pierwszy będą mogli korzystać z oprogramowania eSesja.

 

 

 

 

 

 

Nowoczesny system informatyczny - eSesja umożliwia prowadzenie obrad w formie elektronicznej umożliwiając sprawne przeprowadzanie głosowań imiennych. Każdy z radnych zostanie wyposażony w tablet z niezbędnym oprogramowaniem. Po zarządzeniu głosowania przez przewodniczącego rady obrady, na ekranach urządzeń pojawiają się przyciski umożliwiające oddanie głosu. Oddane głosy będą spływać w czasie rzeczywistym i mogą być prezentowane na projektorze multimedialnym na sali obrad. Przebieg sesji Rady Powiatu w Lubartowie jest transmitowany i utrwalany przy pomocy kamer rejestrujących obraz i dźwięk.

Projekty uchwał oraz wyniki głosowań sesji Rady Powiatu w Lubartowie można śledzić pod adresem:

http://powiatlubartowski.esesja.pl/

Obrady można śledzić na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCllYq1WN-fiOI4YnAjfNT9A/videos?view=2&flow=grid

K. Onyszko [IRE]

 

 Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Zapoznanie radnych z funkcjonowania systemu eSesja.

4.       Przyjęcie protokołu II sesji.

5.       Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.       Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.

7.       Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski osiągniętych w 2018 r.

8.       Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    powołania Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

b)   zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie,

c)    zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,

d)   zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,

e)   zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za 1 kilometr przebiegu  pojazdu używanego do celów służbowych dla radnych powiatu,

f)     planu pracy Rady Powiatu w Lubartowie na 2019 rok,

g)    planu pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie na 2019 rok,

h)   planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie na 2019 rok,

i)      planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie na 2019 rok,

j)     planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie na 2019 rok,

k)    planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lubartowie na 2019 rok,

l)      planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie na 2019 rok,

m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

n)   zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok,

o)   rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W LUBARTOWIE
(-) Tomasz Marzęda

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie