Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Radni przyjęli roczny plan pracy Rady Powiatu w Lubartowie PDF Drukuj
Piątek, 08 Luty 2019 12:07

III Sesja Rady PowiatuPodczas III sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 lutego br. w Lubartowie radni przyjęli roczny plan pracy Rady Powiatu VI kadencji. Uchwalono również plan pracy poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu. Obrady po raz pierwszy prowadzono przy pomocy systemu informatycznego eSesja.

 

 

 

Wśród uchwał podjętych podczas III sesji znalazła się uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy SPZOZ w Lubartowie. Do składu Rady Społecznej Ewa Zybała - Starosta Lubartowski, zgłosiła kandydatury, które zostały przegłosowane przez radnych. Oprócz tego radni głosowali nad przyjęciem planów pracy poszczególnych komisji Rady Powiatu tj. Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej.

 Skład Rady Społecznej przy SPZOZ w Lubartowie:

1.    Ewa Zybała - Przewodnicząca - Starosta Lubartowski

2.    Piotr Kaliszewski - przedstawiciel Wojewody Lubelskiego

 

Członkowie wybrani przez Radę Powiatu:

3.    Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta Powiatu Lubartowskiego

4.    Radosław Guz - Członek Zarządu Powiatu w Lubartowie

5.    Jan Zaworski - Członek Zarządu Powiatu w Lubartowie

6.    Tomasz Marzęda - Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie

7.    Jan Sławecki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie

8.    Wojciech Ślifirczyk - przedstawiciel KP PSP Lubartów

 

 

K. Onyszko [IRE]

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie