Smak Zawodu Drukuj
Poniedziałek, 11 Marzec 2019 14:21

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie została partnerem w programie zdobywania kompetencji zawodowych w drodze mikropraktyk pn. Smak Zawodu. Program adresowany jest zarówno do młodzieży wchodzącej na rynek pracy jak i do specjalistów z dziedziny doradztwa zawodowego.

Smak Zawodu umożliwia wstępne zapoznanie się z realiami różnych zawodów bez wcześniejszego ukończenia kursu lub odpowiedniej szkoły. Partnerzy programu przedstawiają szereg zadań do wykonania, zaś odbiorcy mają możliwość wybrania tych, które wzbudzą ich zainteresowanie. Istotą mikropraktyk jest to, iż każda może trwać nie więcej niż kilka godzin.

Na zakończenie programu Odbiorca otrzymuje raport, w którym znajdzie swój profil zawodowy i rekomendację.

E. Zalewska