Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla Powiatu Lubartowskiego PDF Drukuj
Czwartek, 16 Maj 2019 07:52

14 maja br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania i przekazania umowy pomiędzy Powiatem Lubartowskim, a Lubelskim Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie na realizację zdania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do dr. woj. nr 809) - Etap VII”. Umowę w Lublinie podpisali Ewa Zybała - Starosta Lubartowski i Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta. Wręczenia dokonał Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski wspólnie z Arturem Soboniem - sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Elżbietą Kruk - posłanką na Sejm RP. Całkowita wartość zadania to ponad 1,9 mln zł, dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania tj. ponad 996 tyś. zł.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. W ramach inwestycji nastąpi: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, po obydwu stronach jezdni dodatkowych pasów ruchu dla rowerów, chodników oraz przebudowy 2 istniejących zatok autobusowych wyposażonych w perony. Planuje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w tym znaku na tle fluorescencyjnym oraz oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Integralnym celem projektu jest odwodnienie drogi. Przebudowa przyczyni się do poprawy komfortu przemieszczania się pojazdów oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na IV kwartał 2019 r.

 

M. Libera

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie