Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla Powiatu Lubartowskiego Drukuj
Czwartek, 16 Maj 2019 07:52

14 maja br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania i przekazania umowy pomiędzy Powiatem Lubartowskim, a Lubelskim Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie na realizację zdania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do dr. woj. nr 809) - Etap VII”. Umowę w Lublinie podpisali Ewa Zybała - Starosta Lubartowski i Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta. Wręczenia dokonał Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski wspólnie z Arturem Soboniem - sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Elżbietą Kruk - posłanką na Sejm RP. Całkowita wartość zadania to ponad 1,9 mln zł, dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania tj. ponad 996 tyś. zł.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. W ramach inwestycji nastąpi: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, po obydwu stronach jezdni dodatkowych pasów ruchu dla rowerów, chodników oraz przebudowy 2 istniejących zatok autobusowych wyposażonych w perony. Planuje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w tym znaku na tle fluorescencyjnym oraz oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Integralnym celem projektu jest odwodnienie drogi. Przebudowa przyczyni się do poprawy komfortu przemieszczania się pojazdów oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na IV kwartał 2019 r.

 

M. Libera