Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Absolutorium dla Zarządu Powiatu PDF Drukuj
Środa, 19 Czerwiec 2019 13:42

Sesja Rady Powiatu18 czerwca br. podczas VI sesji Rady Powiatu w Lubartowie, której przedmiotem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2018 rok - Zarząd Powiatu w Lubartowie otrzymał absolutorium.

 

 

 

Poprzedzając udzielenie przez Radnych absolutorium dla Zarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu - Wojciech Serwatko, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2018 r., sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Przedstawiono także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Antoni Bielski przedstawił pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Radni Rady Powiatu pozytywnie ocenili działalność Zarządu Powiatu w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatu Lubartowskiego i w głosowaniu, przy 18 głosach za, oraz 2 wstrzymujących się, udzielili Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

 

K. Onyszko [IRE]

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie