Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Spotkanie Burmistrzów i Wójtów PDF Drukuj
Poniedziałek, 08 Lipiec 2019 13:50

SpotkanieW dniu 8 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, pod przewodnictwem Starosty Lubartowskiego Ewy Zybały odbyło się spotkanie Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu lubartowskiego z władzami powiatu i powiatowymi służbami straży i policji w celu omówienia zagadnień istotnych dla mieszkańców powiatu i jednostek samorządu.

 

 

 

Ważnym tematem, budzącym duże zainteresowanie, była informacja dotycząca remontów i inwestycji na drogach powiatowych. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił plany i zamierzenia w zakresie inwestycji drogowych w poszczególnych gminach, terminy ich realizacji oraz źródła finansowania. Temat drogownictwa skierował też dyskusję w kierunku bezpieczeństwa na drogach powiatu i przyczynach występujących zagrożeń.

Dyskutowano również o sytuacji w SP ZOZ w Lubartowie. W szpitalu trwają prace remontowe na oddziale Neonatologii i Położnictwa, finansowane i realizowane przez Fundację Polsat. Zakończenie prac remontowych przewidywane jest we wrześniu, ale potrzebny jest nowy sprzęt diagnostyczny, na który nie ma środków w budżecie SP ZOZ. Przed Dyrekcją i władzami powiatu stoi również problem sfinansowania planowanego remontu traktu operacyjnego. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 10 mln złotych . Inwestycja ma być współfinansowana z środków Regionalnego Programu Operacyjnego, ale wkład własny SP ZOZ to kwota ok. 4,5 mln.

Jednym z tematów był również problem skomplikowanych procedur szacowania i rekompensat strat w rolnictwie. Wiadomo, że powiat lubartowski jest obszarem typowo rolniczym, a przy obecnie występujących anomaliach pogodowych ryzyko wystąpienia strat w uprawach jest bardzo duże. Uproszczenie procedur ułatwiło by rolnikom uzyskanie rekompensat.

W tym roku rolnicy i mieszkańcy z powiatu lubartowskiego, będą świętowali Dożynki Powiatowe w dniu 8 września w Ostrowie Lubelskim. Tegoroczne Dożynki Powiatowe będą połączone z Dożynkami Gminno – Parafialnymi. Uczestnicy spotkania zaakceptowali przedstawiony ramowy program obchodów święta plonów, na które serdecznie zapraszają wszystkich.


G. Wyszyńska

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie