Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Zaproszenie na VII sesje Rady Powiatu w Lubartowie PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Piątek, 13 Wrzesień 2019 14:18

Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie - Tomasz Marzęda zaprasza na posiedzenie VII sesji Rady Powiatu, który odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów V i VI sesji Rady Powiatu w Lubartowie.
4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lubartowskiego w 2018 r.
7. Sprawozdania roczne kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu lubartowskiego w 2018 r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie za I półrocze 2019 r.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za I półrocze 2019 r.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 i przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2019-2022 w I półroczu 2019 r.
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Statut Powiatu Lubartowskiego,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lubartowie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,
d) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Firleju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Firleju,
e) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Ostrowie Lubelskim w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,
f) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego w Lubartowie w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie,
g) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie,
h) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubartowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubartowie,
i) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Stępnia w Kocku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia w Kocku,
j) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kocku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kocku,
k) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Lubelskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Lubelskim,
l) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowie Lubelskim w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrowie Lubelskim,
m) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego w Lubartowie w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Lubartowie,
n) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 w Lubartowie w pięcioletnie Technikum Zawodowe nr 2 w Lubartowie,
o) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego w Kocku w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Kocku,
p) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego w Ostrowie Lubelskim w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Ostrowie Lubelskim,
q) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Lubartowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Lubartowie,
r) stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrowie Lubelskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowie Lubelskim,
s) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Lubartowie w Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
t) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski,
u) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
v) zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie sesji.

Serdecznie Zapraszam!

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W LUBARTOWIE
(-) Tomasz Marzęda 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie