Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Rys historyczny służb Sanitarno - Epidemiologicznych w Powiecie Lubartowskim na 100-lecie służb sanitarnych w Polsce PDF Drukuj
Czwartek, 19 Wrzesień 2019 09:22

100-lecie służb sanitarnych w Polsce100 lat temu (19 lipca 1919 roku ) Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną. Dokument ten był najważniejszą podstawą prawną dla organizowania się całej służby zdrowia w Polsce, przede wszystkim dla przeprowadzenia solidnych zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zasadnicza ustawa sanitarna w ogólnym zarysie określiła zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego.

Pierwsze lata funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych w Powiecie Lubartowskim datują się na początek lat pięćdziesiątych, kiedy to kierownik kolumny sanitarnej sprawował jednocześnie funkcję kontrolera sanitarnego.
W styczniu 1956 roku utworzone zostało stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie.

Był to okres intensywnej działalności w zakresie podnoszenia kultury sanitarnej, zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych oraz edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Najpopularniejszą formą szerzenia wiedzy o zdrowiu i kształtowania właściwych postaw, zachowań i nawyków zdrowotnych w środowisku osób dorosłych stały się tzw. Uniwersytety Powszechne, działające pod patronatem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Na terenie Powiatu Lubartowskiego funkcjonowały 53 tego typu instytucje, co dawało I miejsce w województwie lubelskim i w kraju. Znaną i bardzo lubianą przez dzieci i młodzież formą edukacji i krzewienia kultury zdrowotnej stały się w owym czasie olimpiady wiedzy oświatowo – zdrowotnej organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lubartowie we współpracy z dyrekcjami placówek nauczania i wychowania, a także zarządem i kołami PCK. W latach 1963-1968 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lubartowie we współpracy z Wydziałem Zdrowia organizowała Powiatowe Konkursy Czystości Studzien, których efektem była poprawa stanu sanitarnego i technicznego aż 1000 tego typu urządzeń na terenie powiatu.

W okresie 1965 – 1968 wzmożonym nadzorem sanitarnym objęto obiekty żywieniowe i komunalne, a także placówki nauczania i wychowania. W tym czasie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna mieściła się w jednym z pokoi Pałacu Sanguszków w Lubartowie, który był jednocześnie miejscem urzędowania władz powiatowych. W jednym pomieszczeniu zajmowanym przez stację pracowało wówczas 14 osób. Niebawem podjęto starania o wygospodarowanie pomieszczeń lub budynku, który mógłby stać się siedzibą Stacji.

Wojewódzki Wydział Zdrowia wykupił na ten cel dworek po lek. wet. Tadeuszu Chadajewskim. 14 maja 1974 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubartowie, gdzie urządzono laboratoria: żywienia i żywności, higieny komunalnej oraz laboratorium bakteriologiczne. Powstała też jedna z najlepszych w województwie lubelskim Pracownia Metodyczna Oświaty Zdrowotnej.

Lata siedemdziesiąte poza codzienną pracą w zakresie nadzoru sanitarnego i pracą laboratoryjną, to okres, gdy Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lubartowie była inicjatorem, organizatorem i realizatorem licznych wystaw fotograficznych, dokumentujących działania na rzecz ochrony zdrowia i naturalnego środowiska i piętnujących patologie społeczne (alkoholizm). Wiele ekspozycji dokumentowało wysiłki i działania na rzecz poprawy stanu sanitarnego powiatu.

Wraz z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju lubartowski Sanepid zmienił nazwę na Terenową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lubartowie. Jednak już w styczniu 1999 roku powróciła dawna nazwa, obowiązująca do dnia dzisiejszego.

 

 Ustawa z 1919 roku

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lubartowie

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie