Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Szanowni Konsumenci.
Informujemy, że do dnia 13 listopada 2019 roku Rzecznik Konsumentów przebywa na urlopie.
Za utrudnienia przepraszamy.

VIII sesja Rady Powiatu w Lubartowie PDF Drukuj
Poniedziałek, 28 Październik 2019 08:36

Sesja Rady Powiatu w LubartowiePrzewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie - Tomasz Marzęda zaprasza na posiedzenie VIII sesji Rady Powiatu, który odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Powiatu w Lubartowie.
4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubartowskiego za rok szkolny 2018/2019.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,
b) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,
c) określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych, ceny za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym oraz sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Lubartowskiego,
d) zamiaru przekształcenia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie poprzez zmianę siedziby,
e) zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Lubartowie poprzez zmianę siedziby,
f) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego w Lubartowie w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Lubartowie,
g) podjęcia współdziałania przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L od centrum miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821”,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
i) zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok,
j) emisji obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
k) emisji obligacji serii I19, J19, K19, A20, B20, C20, D20, A21, A22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
l) zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie,
n) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie.
7. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, członków Zarządu Powiatu i inne osoby do tego zobowiązane.
8. Informacja Starosty o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W LUBARTOWIE
(-)
Tomasz Marzęda

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie