Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ptasia grypa. Skuteczność zwalczania wirusa zależy również od Ciebie PDF Drukuj
Piątek, 03 Styczeń 2020 20:30

Zwalczanie ptasiej grypy w UścimowieTrwa zwalczanie wirusa grypy ptaków H5N8, którego ogniska wykryto na terenie naszego powiatu w Starym Uścimowie. Padłe i wybite zwierzęta usuwane są z kurników oraz transportowane pod eskortą policji do wyznaczonych zakładów utylizacyjnych. W prace, którymi koordynuje Konrad Saweczko- Powiatowy Lekarz Weterynarii, włączone są wszystkie powiatowe służby, inspekcje i straże oraz samorząd Gminy Uścimów z Wójtem Elizą Smoleń na czele. Nieocenioną pomoc niosą Wojska Obrony Terytorialnej. Stały nadzór nad przebiegiem akcji sprawuje Ewa Zybała – Starosta Lubartowski. Na zwoływanych codziennie przez Starostę posiedzeniach sztabu kryzysowego identyfikowane są potrzeby oraz określane kierunki kolejnych działań.

Otrzymujemy również wsparcie ze strony Lecha Sprawki- Wojewody Lubelskiego, który w dniu dzisiejszym po raz kolejny odwiedził Gminę Uścimów wraz z Dyrektorem oraz pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Aby działania prowadzone w zakresie zwalczania wirusa ptasiej grypy były skuteczniejsze, niezbędna jest pomoc lokalnej społeczności. Przede wszystkim posiadacze drobiu powinni przestrzegać zasad bioasekuracji. We wjazdach na teren gospodarstwa oraz wejściach do budynków należy umieszczać maty dezynfekcyjne. Odzież i obuwie w których obsługiwane są ptaki powinny być przeznaczone tylko do tego celu oraz każdorazowo myte i często odkażane. Nie należy karmić ptaków na zewnątrz budynków, w których utrzymywany jest drób. Niezwykle istotne jest, aby w okresie wysokiego ryzyka utrzymywać ptaki w zamknięciu, a słomę służącą jako ściółkę zabezpieczyć przed dostępem dzikich ptaków. Niedopuszczalne są zachowania powodujące rozprzestrzenianie się wirusa jak wywożenie padłego drobiu do lasu. Za tego typu działania grożą kary przewidziane przepisami prawa. Wszystkie przypadki wystąpienia problemów zdrowotnych wskazujących na możliwość zakażenia wirusem grypy ptaków muszą być zgłaszane lekarzowi weterynarii. Przenosicielem wirusów grypy są głównie ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie, dlatego również ich padnięcia należy zgłaszać. Informujemy jednocześnie, że wirus ptasiej grypy H5N8 wykryty w Powiecie Lubartowskim nie jest groźny dla ludzi. Potwierdzają to wyniki badań pod kątem zoonotycznym, jakie wykonał Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. 

A.Trojak ZKR
Foto: P. Urbaś

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie