Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził Powiat Lubartowski PDF Drukuj
Piątek, 07 Luty 2020 12:19

Dnia 5 lutego br. po raz pierwszy Lubartów odwiedził urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wizyta miała miejsce na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie. Oczekiwanie na przybycie głowy państwa wypełniły występy młodzieży z Powiatowego Domu Kultury w Lubartowie oraz zespół ludowy Pałecnianki z gminy Niedźwiada. Po przywitaniu przez uczestników gromkimi brawami i skandowaniem nazwiska, Prezydent przyjął kwiaty od dzieci i odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego z zebranymi oraz chórem chłopięcym z II Liceum im. Piotra Firleja pod kierunkiem Pawła Pasikowskiego. Jako pierwsza głos zabrała Starosta Powiatu Lubartowskiego, Pani Ewa Zybała.

 

Na wstępie podziękowała Prezydentowi za przyjęcie zaproszenia, pochwaliła dobre cechy mieszkańców ziemi Lubartowskiej oraz wyraziła swój szacunek dla osoby Prezydenta RP. Następnie Pan Prezydent przywitał gości i podziękował za gorące i serdeczne powitanie. Zebrani byli pod wrażeniem przemowy dotyczącej historii naszego miasta i powiatu oraz wkładu mieszkańców w kształtowanie dziejów Państwa Polskiego. Przemawiając Prezydent RP docenił pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Szczególny aplauz wzbudziła wypowiedź dotycząca konieczności dokończenia reformy sądownictwa. Mówiąc o rosnącej pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, Prezydent wskazał, że to właśnie między innymi przez tereny naszego powiatu przebiegać będzie ważny dla idei Trójmorza, szlak komunikacyjny w postaci nowej trasy ekspresowej S19. Prezydent Andrzej Duda wyraził również chęć kontynuowania dalszego procesu rozwoju Polski. Zebrani brawami przyjęli również słowa Prezydenta dotyczące widocznej obecnie coraz bardziej polepszającej się sytuacji ekonomicznej polskich rodzin. Pod koniec przemówienia Prezydent poruszył temat epidemii wirusa z Chin i wskazał za przykład sprawne działania służb powiatu lubartowskiego w walce z wirusem ptasiej grypy. Po zakończeniu przemówienia wszyscy zebrani mieli możliwość porozmawiania i zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z Panem Prezydentem.


 

tekst M.P.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Jerzego Piekarczyka

 

 


 

 Plakat

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie