Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Już prawie 14,2 mln zł na Tarczę Antykryzysową w Powiecie Lubartowskim. Rozmowa z Ewą Misztal, p.o. Dyrektora PUP w Lubartowie. PDF Drukuj
Piątek, 05 Czerwiec 2020 14:20

PUP w LubartowieOd 2 kwietnia br. Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął obsługę wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jak duże zainteresowanie wzbudziła u przedsiębiorców z powiatu lubartowskiego ta forma pomocy?

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie stanął przed bardzo dużym wyzwaniem jakim jest realizacja pomocy w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19. Do urzędu dotychczas wpłynęło:

- 2 655 wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- 146 wniosków dla przedsiębiorców na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS,

- 251 wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

- 3 wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi , o którym mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.

Niespodziewane dodatkowe obowiązki to wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza w dobie epidemii. Jak urzędnicy radzą sobie z takim ogromem pracy?

Praca jaką wykonują pracownicy jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga ogromnego zaangażowania, jednak doświadczenie, organizacja pracy i odpowiedzialność sprawiła, że sprostaliśmy temu zadaniu. My jako Dyrekcja jesteśmy wdzięczni pracownikom za Ich zaangażowanie. Realizacja pomocy w ramach tarczy antykryzysowej jest priorytetem jednak podkreślić należy, że wszystkie formy wsparcia w miarę możliwości są przez urząd realizowane.

 

Jak w naszym powiecie wygląda sytuacja z rozpatrywaniem wniosków przedsiębiorców?

Uważam, że Urząd Pracy radzi sobie bardzo dobrze z nowymi zadaniami. Dotychczas rozpatrzono :

2487 wniosków o pożyczkę,

116 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla firm,

190 wniosków o dofinansowanie dla osoby fizycznej prowadzącej dział. gosp.

3 wnioski dla organizacji pozarządowych.

Dziennie do urzędu trafiało ponad 100 wniosków, obecnie sytuacja ustabilizowała się i trafia ok. 20 wniosków.

 

Ilość rozpatrzonych wniosków robi wrażenie, a jaka dotychczas kwota została przekazana do potrzebujących przedsiębiorców?

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie na w/w formy wydatkował już prawie 14,2 mln zł.

 

Wspomniała Pani o wnioskach przedsiębiorców chcących utrzymać miejsca pracy w swoich firmach. Ile w naszym powiecie zostało dotychczas przeznaczone na ten cel?

Z powiatu lubartowskiego wpłynęło 146 wniosków od firm na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników na co zostało wydatkowane prawie 1,8 mln zł. Pomoc ta jeszcze będzie realizowana. Pracodawcy mogą wnioskować o wsparcie na kolejne miesiące, także ostateczna kwota ulegnie zmianie.

 

Czy przedsiębiorca może liczyć na pomoc przy wypełnianiu wniosku?

Pracownicy urzędu służą radą i pomocą wszystkim klientom urzędu, udzielają wskazówek, odpowiadają na pytania.

 

Czy w czasie epidemii zauważono wzrost bezrobocia w powiecie lubartowskim?

Na koniec miesiąca maja 2020 r. w powiecie lubartowskim jest zarejestrowanych 4088 osób bezrobotnych. Jest to nieznaczny wzrost, gdyż porównując analogicznie do roku 2019 -3701 osób bezrobotnych a w 2018 r. – 4059 osób.

 

Jak obecnie wygląda sytuacja z ofertami pracy Powiatowym Urzędzie Pracy?

Stan pandemii spowodował, że ofert pracy do urzędu wpływa mniej. Budujące jest jednak to, że osoby bezrobotne podejmują zatrudnienie i są wyrejestrowywane z urzędu. Dodatkowo urząd realizuje wszystkie formy aktywności, a więc prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy.

 

Autor PRR

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie