Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Szanowni Konsumenci.
Uprzejmie informujemy, że dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów planowany na dzień 17 sierpnia 2020 r. został odwołany.
Za utrudnienia przepraszamy.
Kotłownia już gotowa - ZDJĘCIA PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Czwartek, 22 Wrzesień 2011 14:08

Przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim została wybudowana kotłownia na biomasę. Nowa inwestycja była możliwa dzięki środkom własnym Powiatu Lubartowskiego i dofinansowaniu z funduszy unijnych. Uroczyste otwarcie odbyło się w środę 21 września w obecności: Starosty Lubartowskiego Fryderyka Puły, członka Zarządu Powiatu Kazimierza Sysiaka i posła Mariana Starownika.

 

To pierwsza taka kotłownia w Powiecie Lubartowskim. Czym różni się od innych? W tym przypadku paliwem jest tzw. biomasa, czyli odpady produkcji roślinnej i zwierzęcej, które nie mogą być zagospodarowane. Mowa tu chociażby o nadwyżkach słomy, czy pozostałościach produkcji zwierzęcej. Popiół powstający w wyniku spalania może zostać wykorzystany jako nawóz mineralny. Za wykorzystaniem biomasy przemawia, więc jej dostępność. Kotłownia taka jak przy Zespole Szkół w Ostrowie może wykorzystywać np. zrębki drewna, pochodzące z wycinki sanitarnej w lasach lub jako produkt uboczny przemysłu drzewnego. Spalanie takiego materiału gwarantuje ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo biomasa nie wytwarza szkodliwych związków chemicznych, tak jak to się dzieje w przypadku spalania paliw kopalnych. W trakcie cyklu spalania biomasy rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery w procesie fotosyntezy. W czasie spalania CO2 powraca do atmosfery. W ten sposób końcowy bilans jest zerowy. Spalanie biomasy nie powoduje efektu cieplarnianego.
W sierpniu nastąpił rozruch technologiczny kotłowni. Nowoczesna ciepłownia biomasowa ma moc 1,5 MW. Generalnym wykonawcą była firma RAPID z Białej Podlaskiej. Natomiast firma RenCraft dostarczyła i uruchomiła kompletną technologię zautomatyzowanej kotłowni biomasowej produkcji LIN-KA A/S. Technologia składa się z 2 kotłów o mocy 1,0 i 0,5 MW, współpracujących z wygarniaczem zgrzebłowym w magazynie paliwa. Kotłownia wykorzystywać może biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego, w tym słomę zbóż w postaci brykietów.
Nowoczesny i atrakcyjny architektonicznie obiekt wyposażony został wyposażony w autonomiczne oświetlenie terenu w postaci latarni hybrydowych marki RenVolt.
Kotłownia, jaka powstała przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim jest pierwszą taką w całym powiecie Lubartowskim. Będzie ogrzewała kompleks budynków należących do szkoły. Być może w przyszłości stanie się też bazą do rozwoju nowego kierunki kształcenia uczniów.
Projekt „Kotłownia wykorzystująca biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 182 370, 00 PLN. Kwota dofinansowania z EFRR: 2 705 014, 50 PLN.

Uroczyste otwarcie odbyło się w środę 21 września w obecności: Starosty Lubartowskiego Fryderyka Puły, członka Zarządu Powiatu Kazimierza Sysiaka i posła Mariana Starownika. Na otwarciu byli również obecni: członkowie Zarządu Powiatu: Barbara Jezior i Tadeusz Kasperek, Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Zdunek, burmistrz Ostrowa Lubelskiego Ryszard Smerdel, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski: Hanna Borzęcka, Ewa Guz, Helena Chadaj, Anna Wójtowicz, Krzysztof Wąsala oraz kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Krzysztof Krupa. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć również: radnych powiatowych, nauczycieli, uczniów i mieszkańców Ostrowa Lubelskiego. Wykonawcę inwestycji reprezentował pan Arkadiusz Sowa.

Obszerna relacja z uroczystości otwarcia kotłowni na biomasę w najbliższym numerze Echa Powiatu Lubartowskiego.

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie