Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Wojewódzki Konkurs "Pomoc niesie radość" PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Środa, 23 Listopad 2011 13:46

Europejski Rok Wolontariatu 2011 powoli dobiega końca. W sposób szczególnie intensywny młodzież podejmowała i podejmuje różnorodne inicjatywy w ramach udzielania pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Młodzi ludzie zdobywali nowe umiejętności, a także nowe doświadczenia w obcowaniu z ludźmi. Tym samym wzbogacili swoją wrażliwość społeczną i emocjonalną. Wolontariusze wciąż odkrywają, że pomoc daje nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, okazję do „sprawdzenia się”, zdobycia nowych umiejętności, wypełnienia wolnego czasu, a czasem chroni ich przed samotnością. Najważniejszy jest jednak fakt, iż niesienie pomocy potrzebującym jest przede wszystkim spotkaniem drugiego człowieka, które niesie radość, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom obdarowanym ich pomocą. Dlatego, zachęcamy Was do udziału w naszym konkursie, byście pokazali te chwile ludzkich radości i uśmiechu, które są najwspanialszym darem dla ludzi potrzebujących pomocy, a które nadają sens ludzkiej egzystencji.

I. TEMAT:
„POMOC NIESIE RADOŚĆ”

II. ADRESAT:
- uczniowie szkół gimnazjalnych
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III. KATEGORIE KONKURSOWE:
- literacka - zredagowanie nośnego hasła, wraz z uzasadnieniem, oddającego myśl, że pomoc niesie radość i uśmiech zarówno osobom niosących pomoc, jak i osobom obdarowanym pomocą;
- fotograficzna – wykonanie (od 3 do 6 fotografii o wym. A4) zdjęć reportażowych w formie fotoreportażu lub pojedynczych zdjęć reportażowych ukazujących sytuacje, w których widać radość i uśmiech osób niosących pomoc i obdarowanych pomocą. Zdjęcia mogą być wydrukowane komputerowo na odpowiednim papierze fotograficznym.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Do prac nadesłanych na konkurs powinna być dołączona, dokładnie wypełniona karta zgłoszenia (stanowiąca załącznik do regulaminu)
2. Dopuszcza się udział jednego autora w obydwu kategoriach konkursowych.
3. Dopuszcza się nadsyłanie wyłącznie własnych prac konkursowych.
4. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom.
5. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym do dnia 12 grudnia 2011r. na adres:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 62, tel. 81/ 855-37-86
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 grudnia br. Wyniki konkursu oraz data i miejsce uroczystego podsumowania zostaną przekazane do szkół laureatów oraz zostaną opublikowane na stronie
www.mdk.lubartow.com.pl

V. NAGRODY
1. Nadesłane prace oceniać będzie profesjonalne jury konkursu, od decyzji którego nie przysługuje odwołanie. Jury ustala ilość nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach konkursowych i wiekowych.
2. Wszyscy laureaci (nagrodzeni i wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy pamiątkowe, które zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.
4. Nagrody, wyróżnienia, dyplomy dla laureatów oraz ich nauczycieli będą wręczane podczas uroczystego podsumowania konkursu.

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentację fotograficzną z imprezy, a także publikację danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na: www. mdk.lubartow.com.pl

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie