Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt.: PROGRAM ROZWOJU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA LATA 2015-2022 PDF Drukuj
Piątek, 04 Grudzień 2015 15:19

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych dokumentu pt.: Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022” na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. –o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 18 pkt 3, art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1649 z późn.zm.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXVIII/253/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr. 135, poz. 2260) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

Więcej…
 
Wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014-2017” w roku 2015. PDF Drukuj
Czwartek, 03 Wrzesień 2015 07:50

Uchwałą Nr 156/15 Zarząd Powiatu w Lubartowie w dniu 28 sierpnia 2015 r dokonał wyboru realizatora ”Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014-2017” w roku 2015.

Szczegóły (link do BIP)

 

sporz. Wydział Spraw Społecznych

 
Ogłoszenie - ,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu" PDF Drukuj
Środa, 08 Lipiec 2015 10:25

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu
w kraju w latach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Więcej…
 
Informacja o sprzedaży nieruchomości PDF Drukuj
Wtorek, 20 Styczeń 2015 09:57

Zarząd Powiatu w Lubartowie informuje, iż przeznaczył do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym (budynek po byłym ośrodku zdrowia), stanowiącą własność Powiatu Lubartowskiego, położoną w miejscowości Starościn Kolonia, gmina Kamionka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 780/1 o pow. 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00007329/1.

Więcej…
 
Możliwość zgłaszania uwag do oferty Centrum Pomocy PDF Drukuj
Czwartek, 06 Czerwiec 2013 11:56

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Centrum Pomocy ,,Otoczmy troską życie" im. Karola Wojtyły na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć".

Treść ogłoszenia

 

Pliki do pobrania:

Oferta (pdf)

Formularz uwag do oferty na realizację zadania publicznego (rtf)

 

 

 
Konkurs na realizację zadań z zakresu promocji w 2012 roku. PDF Drukuj
Wtorek, 03 Styczeń 2012 13:23

Zarząd Powiatu w Lubartowie zgodnie z Uchwałą nr 182/12 Zarządu Powiatu
w Lubartowie z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad powierzenia do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu promocji w 2012 roku

ogłasza wykaz zadań z zakresu promocji, na realizację których może być udzielona dotacja
z budżetu powiatu w roku 2012:

1)    działalność wydawnicza o charakterze promocyjnym;

2)    organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym;

3)    organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
o zasięgu ponadpowiatowym.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 7

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie