Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
Możliwość zgłaszania uwag do oferty Centrum Pomocy PDF Drukuj
Czwartek, 06 Czerwiec 2013 11:56

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Centrum Pomocy ,,Otoczmy troską życie" im. Karola Wojtyły na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć".

Treść ogłoszenia

 

Pliki do pobrania:

Oferta (pdf)

Formularz uwag do oferty na realizację zadania publicznego (rtf)

 

 

 
Konkurs na realizację zadań z zakresu promocji w 2012 roku. PDF Drukuj
Wtorek, 03 Styczeń 2012 13:23

Zarząd Powiatu w Lubartowie zgodnie z Uchwałą nr 182/12 Zarządu Powiatu
w Lubartowie z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad powierzenia do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu promocji w 2012 roku

ogłasza wykaz zadań z zakresu promocji, na realizację których może być udzielona dotacja
z budżetu powiatu w roku 2012:

1)    działalność wydawnicza o charakterze promocyjnym;

2)    organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym;

3)    organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
o zasięgu ponadpowiatowym.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
Środa, 23 Listopad 2011 14:04
          Dotyczące wyboru dostawcy usługi cateringowej w czasie konferencji podsumowującej projekt
„Promocja Powiatu Lubartowskiego, jako atrakcyjnego miejsca turystyki weekendowej”
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
 
Pełna treść ogłoszenia do pobrania : Zapytanie ofertowe (kliknij tutaj aby pobrać)
 
Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj
Wtorek, 04 Październik 2011 11:35

 

1. Zaproszenie do składania ofert na zakup zdjęć z lotu ptaka, które zostaną umieszczone w materiałach promocyjno - informacyjnych powiatu lubartowskiego (kliknij tutaj aby pobrać).

2. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i wykonanie planszy, która zostanie umieszczona wewnątrz gabloty wolnostojącej (kliknij tutaj aby pobrać).

 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Środa, 03 Sierpień 2011 12:29

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU

Więcej…
 
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu pomocy społecznej PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Czerwiec 2011 07:47

Załącznik

do Uchwały Nr 104/11

Zarządu Powiatu w Lubartowie

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu
pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu Powiatu

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

I.       RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

 

Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej:

 

1. Realizacja projektu ”Razem łatwiej – wsparcie niespokrewnionych rodzin zastępczych w powiecie lubartowskim”

 1)      Kampania informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego – mająca na celu promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.

W ramach Kampanii zaplanowano następujące działania:

a.       Ogłoszenia i artykuły w lokalnej prasie promujące rodzicielstwo zastępcze,

b.       Wydruk plakatów i ulotek informacyjno – promocyjnych,

c.       Zorganizowanie konkursu z nagrodami pt. „Moja rodzina” dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinach zastępczych (do wyboru):

  • plastyczny,
  •  literacki,
  •  fotograficzny,

d.       Napisanie i wydanie poradnika dla rodziców – „Vademecum rodzica zastępczego”

 

2)   Trening Umiejętności Rodzicielskich – warsztaty szkoleniowe 30 godz. zajęć dla 44 osób (2 grupy po 22 osoby),

 

3)   Moderowanie grupy wsparcia rodzin zastepczych - Edukacja grupy samokształceniowej

 

4)  Edukacyjne warsztaty kompetencji wychowawczo-społecznych dla dzieci w podziale na 3 grupy wiekowe.

 

 5)  Wyjazd integracyjno- edukacyjny dla wszystkich uczestników

 

  •  wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tych zadań w 2011 roku wynosi 33 170,00 zł.

 

2. Realizacja projektu „Start” - wsparcie procesu usamodzielnienia w powiecie lubartowskim”- w ramach projektu zaplanowano:

 

1.     Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 3 moduły

 

Moduł I  Trening umiejętności społecznych

Moduł II  Trening kompetencji społecznych

Moduł III Zarządzanie własnymi zasobami

 

Liczba uczestników – grupa 10 osobowa.

Czas realizacji – 11 warsztatów (12 godz.)

 

2.    Doposażenie gospodarstwa domowego usamodzielnianych wychowanków w niezbędny sprzęt AGD

 

3.   Spotkania grupy wsparcia.

1)      Odkrywanie sposobów profilaktyki zdrowotnej

  • 2 warsztaty wyjazdowe

 

2)      Odkrywanie sztuki poprzez teatr,

 

  • 1 wyjazdy do teatru muzycznego lub im. Osterwy w Lublinie.

 

  • wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tych zadań w 2011 roku wynosi 26 800,00 zł.

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 7

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie