Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
Konkurs na realizację zadań z zakresu promocji w 2012 roku. PDF Drukuj
Wtorek, 03 Styczeń 2012 13:23

Zarząd Powiatu w Lubartowie zgodnie z Uchwałą nr 182/12 Zarządu Powiatu
w Lubartowie z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad powierzenia do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu promocji w 2012 roku

ogłasza wykaz zadań z zakresu promocji, na realizację których może być udzielona dotacja
z budżetu powiatu w roku 2012:

1)    działalność wydawnicza o charakterze promocyjnym;

2)    organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym;

3)    organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
o zasięgu ponadpowiatowym.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
Środa, 23 Listopad 2011 14:04
          Dotyczące wyboru dostawcy usługi cateringowej w czasie konferencji podsumowującej projekt
„Promocja Powiatu Lubartowskiego, jako atrakcyjnego miejsca turystyki weekendowej”
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
 
Pełna treść ogłoszenia do pobrania : Zapytanie ofertowe (kliknij tutaj aby pobrać)
 
Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj
Wtorek, 04 Październik 2011 11:35

 

1. Zaproszenie do składania ofert na zakup zdjęć z lotu ptaka, które zostaną umieszczone w materiałach promocyjno - informacyjnych powiatu lubartowskiego (kliknij tutaj aby pobrać).

2. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i wykonanie planszy, która zostanie umieszczona wewnątrz gabloty wolnostojącej (kliknij tutaj aby pobrać).

 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Środa, 03 Sierpień 2011 12:29

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU

Więcej…
 
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu pomocy społecznej PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Czerwiec 2011 07:47

Załącznik

do Uchwały Nr 104/11

Zarządu Powiatu w Lubartowie

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu
pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu Powiatu

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

I.       RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

 

Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej:

 

1. Realizacja projektu ”Razem łatwiej – wsparcie niespokrewnionych rodzin zastępczych w powiecie lubartowskim”

 1)      Kampania informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego – mająca na celu promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.

W ramach Kampanii zaplanowano następujące działania:

a.       Ogłoszenia i artykuły w lokalnej prasie promujące rodzicielstwo zastępcze,

b.       Wydruk plakatów i ulotek informacyjno – promocyjnych,

c.       Zorganizowanie konkursu z nagrodami pt. „Moja rodzina” dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinach zastępczych (do wyboru):

  • plastyczny,
  •  literacki,
  •  fotograficzny,

d.       Napisanie i wydanie poradnika dla rodziców – „Vademecum rodzica zastępczego”

 

2)   Trening Umiejętności Rodzicielskich – warsztaty szkoleniowe 30 godz. zajęć dla 44 osób (2 grupy po 22 osoby),

 

3)   Moderowanie grupy wsparcia rodzin zastepczych - Edukacja grupy samokształceniowej

 

4)  Edukacyjne warsztaty kompetencji wychowawczo-społecznych dla dzieci w podziale na 3 grupy wiekowe.

 

 5)  Wyjazd integracyjno- edukacyjny dla wszystkich uczestników

 

  •  wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tych zadań w 2011 roku wynosi 33 170,00 zł.

 

2. Realizacja projektu „Start” - wsparcie procesu usamodzielnienia w powiecie lubartowskim”- w ramach projektu zaplanowano:

 

1.     Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 3 moduły

 

Moduł I  Trening umiejętności społecznych

Moduł II  Trening kompetencji społecznych

Moduł III Zarządzanie własnymi zasobami

 

Liczba uczestników – grupa 10 osobowa.

Czas realizacji – 11 warsztatów (12 godz.)

 

2.    Doposażenie gospodarstwa domowego usamodzielnianych wychowanków w niezbędny sprzęt AGD

 

3.   Spotkania grupy wsparcia.

1)      Odkrywanie sposobów profilaktyki zdrowotnej

  • 2 warsztaty wyjazdowe

 

2)      Odkrywanie sztuki poprzez teatr,

 

  • 1 wyjazdy do teatru muzycznego lub im. Osterwy w Lublinie.

 

  • wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tych zadań w 2011 roku wynosi 26 800,00 zł.

 

Więcej…
 
PDF Drukuj

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU

Pliki do pobrania: Wyniki konkursu (kliknij aby pobrać)
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 7

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie