Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Unieważnienie otwartych konkursów ofert PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 07 Marzec 2019 08:55

Zarząd Powiatu w Lubartowie Uchwałą Nr 44/19 z dnia 04 marca 2019 r. unieważnia otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

3. ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

4. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Złożone oferty nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie