Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Wyniki otwartych konkursów ofert PDF Drukuj
Czwartek, 18 Kwiecień 2019 14:28

Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego
w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2019.

Na realizację zadań publicznych:

I.            Z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

1)      Lubartowskie Bractwo Św. Huberta na realizację zadania pn.: Ginące Zawody – kwota dofinansowania
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

II.         Z zakresu kultury fizycznej i turystyki:

1)      Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny na realizację zadania pn.:
Bieg Pokój i Dobro
– kwota dofinansowania 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

2)      Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny na realizację zadania pn.:
VI Półmaraton Lubartowski „Bez Granic” -
kwota dofinansowania 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych);

3)      Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania
pn.: Piłkarski Turniej o Puchar Starosty Lubartowskiego – kwota dofinansowania 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych);

4)      Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania pn.: Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne – kwota dofinansowania 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);

5)      Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania
pn.: Przeprowadzenie Powiatowych Finałów turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" dziewcząt i chłopców – kwota dofinansowania 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);

6)      Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu
dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego
– kwota dofinansowania 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych);

7)      Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „NEFRYT” na realizację zadania pn.: XXIV Ogólnopolskie Biegi Lewarta – kwota dofinansowania 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

III.      Z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Zadanie 1. Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia:

1)      Stowarzyszenie "ODNOWA" przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie
na realizację zadania pn.: Piknik Trzeźwościowy – kwota dofinansowania 4 000,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych);

Zadanie 2. profilaktyka zdrowotna, prowadzenie działań w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, akcji honorowego krwiodawstwa:

1)      Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny na realizację zadania pn.: Jestem OK – pomoc psychologiczna dla młodzieży – kwota dofinansowania 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych);

2)      Stowarzyszenie Sąsiedzi na realizację zadania pn.: Sąsiedzi na "sygnale"  – kwota dofinansowania 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

3)      Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA” na realizację zadania pn.: Działania w zakresie profilaktyki uzależnień – kwota dofinansowania 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych).

 

IV.      Z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli:

1)      Stowarzyszenie Sąsiedzi na realizację zadania pn.: Konkurs dla dzieci i młodzieży „Bezpiecznik” – kwota dofinansowania 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie