Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj
Piątek, 21 Październik 2016 14:35

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz ustalenie wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku.

Więcej…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Piątek, 14 Październik 2016 10:45

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Więcej…
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Piątek, 07 Październik 2016 14:53

Zgodnie z Uchwałą Nr 386/16 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie Statutu Powiatu Lubartowskiego PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Poniedziałek, 26 Wrzesień 2016 12:50

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie Statutu Powiatu Lubartowskiego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Konsultacje odbędą się w dniu 5 października 2016 r. o godzinie 9.00 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Słowackiego 8.

Więcej…
 
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Lubartowie PDF Drukuj
Poniedziałek, 11 Kwiecień 2016 08:06

Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Lubartowie.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 13

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie