Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie o zmianie uchwały PDF Drukuj
Piątek, 22 Styczeń 2016 15:30

Ogłoszenie w sprawie zmiany uchwały Nr 225/15 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz zasad ich zlecania w 2016 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły (BIP)

 
Informacja PDF Drukuj
Wtorek, 19 Styczeń 2016 14:05

W związku ze zwiększeniem wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych. Zmianie ulega kwota dotacji przewidzianej na realizację ww. zadania. Wysokość dotacji w 2016 roku wynosi 425 520 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Nie ulega zmianie kwota przeznaczona na realizację Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Starosta
(-)
Fryderyk Puła

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Poniedziałek, 18 Styczeń 2016 13:07
Plik:
 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Wpisany przez Tomasz Bordzoł   
Poniedziałek, 04 Styczeń 2016 16:01

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych.

Szczegóły (BIP)

Autor: Jerzy Piekarczyk

 
Ogłoszono wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 31 Grudzień 2015 14:16

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2016 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 13

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie