Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj
Piątek, 21 Październik 2016 13:35

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz ustalenie wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku.

Więcej…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Piątek, 14 Październik 2016 09:45

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Więcej…
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Piątek, 07 Październik 2016 13:53

Zgodnie z Uchwałą Nr 386/16 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie Statutu Powiatu Lubartowskiego PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Poniedziałek, 26 Wrzesień 2016 11:50

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie Statutu Powiatu Lubartowskiego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Konsultacje odbędą się w dniu 5 października 2016 r. o godzinie 9.00 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Słowackiego 8.

Więcej…
 
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Lubartowie PDF Drukuj
Poniedziałek, 11 Kwiecień 2016 07:06

Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Lubartowie.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 19

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie