Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie PDF Drukuj
Piątek, 29 Styczeń 2016 09:27

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2016 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły BIP

 
Informacja PDF Drukuj
Piątek, 29 Styczeń 2016 09:23

W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych na lata 2016 – 2018.

Szczegóły BIP

 
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Domom Pomocy Społecznej w Kocku i Ostrowie Lubelskim PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 28 Styczeń 2016 14:16

Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Kocku i Ostrowie Lubelskim.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie PDF Drukuj
Czwartek, 28 Styczeń 2016 11:42

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lubartowie na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Więcej…
 
Ogłoszenie o zmianie uchwały PDF Drukuj
Piątek, 22 Styczeń 2016 14:30

Ogłoszenie w sprawie zmiany uchwały Nr 225/15 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz zasad ich zlecania w 2016 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły (BIP)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 17

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie