Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie PDF Drukuj
Czwartek, 28 Styczeń 2016 11:42

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lubartowie na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Więcej…
 
Ogłoszenie o zmianie uchwały PDF Drukuj
Piątek, 22 Styczeń 2016 14:30

Ogłoszenie w sprawie zmiany uchwały Nr 225/15 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz zasad ich zlecania w 2016 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły (BIP)

 
Informacja PDF Drukuj
Wtorek, 19 Styczeń 2016 13:05

W związku ze zwiększeniem wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych. Zmianie ulega kwota dotacji przewidzianej na realizację ww. zadania. Wysokość dotacji w 2016 roku wynosi 425 520 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Nie ulega zmianie kwota przeznaczona na realizację Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Starosta
(-)
Fryderyk Puła

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Poniedziałek, 18 Styczeń 2016 12:07
Plik:
 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Wpisany przez Tomasz Bordzoł   
Poniedziałek, 04 Styczeń 2016 15:01

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych.

Szczegóły (BIP)

Autor: Jerzy Piekarczyk

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 16

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie