Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe
Informacja PDF Drukuj
Wtorek, 19 Styczeń 2016 13:05

W związku ze zwiększeniem wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych. Zmianie ulega kwota dotacji przewidzianej na realizację ww. zadania. Wysokość dotacji w 2016 roku wynosi 425 520 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Nie ulega zmianie kwota przeznaczona na realizację Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Starosta
(-)
Fryderyk Puła

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Poniedziałek, 18 Styczeń 2016 12:07
Plik:
 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Wpisany przez Tomasz Bordzoł   
Poniedziałek, 04 Styczeń 2016 15:01

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych.

Szczegóły (BIP)

Autor: Jerzy Piekarczyk

 
Ogłoszono wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 31 Grudzień 2015 13:16

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2016 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Więcej…
 
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację pozarządową 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. PDF Drukuj
Wtorek, 15 Grudzień 2015 15:13

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 219/15 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. Zarząd Powiatu w Lubartowie dokonał wyboru oferty złożonej przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin, Filia w Lubartowie ul. Słowackiego 14, 21-100 Lubartów. Na realizację ww. przyznana została tej organizacji dotacja w kwocie 116 296 zł.

Realizacja zadania odbywać się będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia w 2016 r.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 16

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie