Zarząd Powiatu Drukuj
Zarząd Powiatu

ZARZĄD POWIATU W LUBARTOWIE stanowią:

Ewa Zybała: Starosta Lubartowski

Lucjan Mileszczyk: Wicestarosta Lubartowski

Radosław Guz: Członek Zarządu Powiatu

Ryszard Wójcik: Członek Zarządu Powiatu

Jan Zaworski: Członek Zarządu Powiatu