Strategie Drukuj

Załącznik do uchwały nr XII/85/15

Rady Powiatu w Lubartowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.


 

PROGRAM ROZWOJU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA LATA 2015-2022
 
Niniejszy Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 ma na celu przedstawienie przyjętych planów rozwojowych powiatu w oparciu o jego zweryfikowany potencjał, zasoby oraz możliwości rozwojowe, w szczególności w kontekście uwarunkowań nowego okresu programowania środków z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
 
Pobierz dokument na swój komputer aby zobaczyć jego treść.
1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 64/15 z dnia 11.05.2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Projektu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
2. Zarządzenie Starosty Lubartowskiego Nr 25/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw opracowania Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego
3. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 214/15 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu pt.: "Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022" i skierowania do konsultacji społecznych
3a. Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 214/15 z dnia 4 grudnia 2015 r.
3b. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 214/15 z dnia 4 grudnia 2015 r.
3c. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt.: "Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022"
4. Pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
5. Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.
6. Pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
7. Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.
7a. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
8. Pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
9. Odpowiedź Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.
10. Spawozdanie z konsultacji społecznych projektu dokumentu pt.: "Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022"
11. Uchwała Rady Powiatu Nr XII/85/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
11a. Uzasadnienie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
11b. Załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr XII/85/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
12. Komunikat Zarządu Powiatu z dnia 7 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przyjęcia Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
13. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. Komunikat Zarządu Powiatu z dnia 7 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przyjęcia Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022

 


 

 

Załącznik do uchwały nr IX/58/07

Rady Powiatu w Lubartowie

z dnia 29 października 2007 r.


 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA LATA 2007-2015
 

DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE PRZY WSPÓŁPRACY Z BIUREM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO EuroCompass.