Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 148 gości 
Życzenia Świąteczne


Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lubartowskiego! 

W związku z rozwojem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, działając w oparciu o zalecenia Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej, a także w trosce o życie i zdrowie Mieszkańców oraz osób przyjezdnych podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w obsłudze klientów Starostwa Powiatowego.
Począwszy od dnia 30 marca br.:

1. Wprowadza się ograniczenia w kontaktach bezpośrednich z petentami

2. Sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie oraz droga elektroniczną lub poprzez wrzucenie zamkniętej koperty lub opakowania do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w wejściu do budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8. Koperty lub opakowania należy opisać nazwą Wydziału Starostwa oraz opatrzyć numerem telefonu i e-mail Wnioskodawcy, celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Dostępne sposoby komunikacji z urzędem:

- Sekretariat: tel. 81 855 28 65, fax. 81 854 33 24, e-mail: starostwo@powiatlubartowski.pl

- Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: tel. 81 855 27 16, 81 854 22 95, 81 854 33 15, 81 854 60 63, 81 854 13 54, e-mail: komunikacja@powiatlubartowski.pl

- Wydział Architektury i Budownictwa : tel. 81 855 20 61, 81 851 28 98, e-mail: budownictwo@powiatlubartowski.pl

- Referat ds. Ewidencji Gruntów: tel. 81 854 24 67, 81 855 20 70, e-mail: geo@powiatlubartowski.pl

- Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami: tel. 81 855 24 67, e-mail: gosp.gruntami@powiatlubartowski.pl

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. 81 854 33 14, email: podgik@powiatlubartowski.pl,
   lub Geoportal Powiatu Lubartowskiego

- poprzez platformę www.epuap.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl

Pełny wykaz telefonów dostępny jest na BIP w zakładce Telefony.

3. W bardzo ważnych sprawach prosimy używać dzwonka umieszczonego przy drzwiach Urzędu 


Informacje - Kliknij, aby przejść dalej

 


 


Informacja dotycząca tymczasowego zawieszenia osobistych wizyt
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
 
W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin, informujemy o czasowym zawieszeniu osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Porady prawne będą udzielane telefonicznie pod numerami telefonów (numery telefonów dostępne tylko podczas danego dyżuru).
 
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail na adres npp@powiatlubartowski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.docx
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf
 
Wszelkie bieżące informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego będą zamieszczane na stronie www.powiatlubartowski.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

KOMUNIKAT

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się i rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w szczególności osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w miarę potrzeb zapewniamy pomoc w formie posiłków lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej
i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Pomoc można uzyskać w placówkach pomocy społecznej:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
tel. 663 934 689

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
tel. 500 728 406

 OGŁOSZENIE
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa
i Państwa rodzin, apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

Wiele spraw możecie Państwo zrealizować telefonicznie pod nr telefonu 81-855-28-65, za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@powiatlubartowski.pl
lub za pomocą platformy www.obywatel.gov.pl

Od dnia 13 marca 2020 r. ograniczamy wizyty w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Sprawy pilne prosimy załatwiać w punkcie informacyjnym
(parter budynku).


OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego, położonej w obrębie geodezyjnym 7 – Łucka Kolonia, gmina Lubartów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2157/8
o pow. 0,1585 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00099092/1

Szczegóły (BIP)

29
Sty
Koncert kolęd i pastorałek "Pastorałko nieś się biała" już w najbliższą niedziele. PDF Drukuj

Plakat PMDKPMDK w Lubartowie zaprasza na uroczysty koncert kolęd i pastorałek "Pastorałko nieś się biała", który odbędzie się 2 lutego 2020 r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej ZS nr 2 w Lubartowie przy ul. Chopina 6.

 

 

 

 

 

 

Autor Urszula Bednarczyk
PIK PMDK

 
29
Sty
Starostwo Powiatowe w Lubartowie stawia na współprace PDF Drukuj

podpisanie listu intencyjnego W dniu 28.01.2020 r. w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli 21 gmin oraz 5 powiatów, którego celem było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Jednym z sygnatariuszy był powiat lubartowski reprezentowany przez Starostę Lubartowskiego, panią Ewę Zybałę. Podpisanie dokumentu to pierwszy etap przygotowań do pozyskania środków unijnych na lata 2021-2027. Niewątpliwie jest to dobry początek współpracy przy planowaniu wspólnych strategii, odnoszących się do rozwoju także naszego powiatu.

Więcej…
 
29
Sty
Spotkanie podsumowujące kadencję Rady Seniorów miasta Lubartów PDF Drukuj

Rada Seniorów27.01.2020 r. po raz ostatni w obecnym składzie zebrała się I Rada Seniorów miasta Lubartów. Przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Lubartowie podczas tego szczególnego spotkania był kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego, Pan Marek Zagajski. Ustępująca Rada Seniorów podsumowała swoją kadencję oraz wręczyła podziękowania wybranym instytucjom. Wśród wyróżnionych znalazła się podległa pod Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie.

Więcej…
 
28
Sty
Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV PDF Drukuj

zdjęcie ilustracyjneI.   Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak dla celów dochodzenia epidemiologicznego opracowane zostały wstępne definicje przypadków, które mogą ulec zmianie.

Przypadek podejrzany:

Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:

  • temperaturą ciała > 380C
  • objawami infekcji dróg oddechowych tj.:
  • występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego
    (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS)
  • związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania 2019-nCoV, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów

lub

  • zachorowaniem osoby, która pozostawała w bliskiej styczności w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów z osobą, która miała objawy ze strony układu oddechowego i podróżowała do obszarów zagrożenia 2019-nCoV lub z osobą, która jest poddana obserwacji w kierunku 2019-nCoV.
Więcej…
 
24
Sty
Dobre wieści z posiedzenia Powiatowego Zespołu Kryzysowego. PDF Drukuj

Dobre wieści z posiedzenia Powiatowego Zespołu KryzysowegoW środę 22 stycznia br. pod przewodnictwem Starosty Lubartowskiego Pani Ewy Zybały w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespoły Kryzysowego w Lubartowie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie, Pan Konrad Saweczko, poinformował o obecnej sytuacji epidemiologicznej na zagrożonym terenie. Uczestnicy dowiedzieli się, że aktualnie nie ma powodów do obaw. Udało się powstrzymać rozprzestrzenienie się wirusa, a proces dezynfekcji gospodarstw zbliża się do końca. Jako jeden z największych problemów wskazał brak możliwości zbycia zdrowego drobiu ze stref objętych obostrzeniami. Dodał również, że w związku z niewystąpieniem nowych ognisk wirusa H5N8, być może już od 1 lutego Wojewoda Lubelski uchyli rozporządzenie zakazujące handlu żywym ptactwem z obszarów zagrożonych. Zniesienie obostrzeń pozwoli na podejmowanie kolejnych działań mających na celu wsparcie hodowców w poszukiwaniu hurtowych nabywców drobiu.

Więcej…
 
23
Sty
Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego PDF Drukuj

Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w przedmiocie zasięgu wyznaczonych obszarów, z którego to wynika, że konieczna jest zmiana ich zasięgu z uwagi na ognisko wirusa stwierdzone w Drozdówce w dniu 5 stycznia, znajdujące się w odległości około 2 km od pierwszego ogniska. Nowe strefy, wyznaczone po uwzględnieniu uwag Komisji Europejskiej, uległy rozszerzeniu
i objęły swoim zasięgiem kolejny powiat tj. powiat włodawski.

Rozporządzenie nr 6

 

Rozporządzenie Nr 6 z 22.01.2020 r. (pełna treść - PDF)

 
23
Sty
Nowa karetka w Lubartowie PDF Drukuj

Nowa karetka w LubartowieDnia 22 stycznia po zakończeniu posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ w Lubartowie jej uczestnicy udali się pod wejście główne izby przyjęć w celu oficjalnego przekazania nowej karetki pogotowia. Po poświęceniu pojazdu przez o. Józefa Koszarnego głos zabrała dyrektor SPZOZ w Lubartowie Pani Sylwia Domagała. Życzyła m.in. szerokiej drogi wszystkim tym, którzy będą prowadzili ten pojazd, a pacjentom by w jak najlepszym stanie trafili do lubartowskiego szpitala. Starosta Lubartowski Pani Ewa Zybała życzyła natomiast mieszkańcom, aby cieszyli się dobrym zdrowiem podkreślając jednocześnie, że gdyby jednak było inaczej to mogą oni mieć pewność, że jest to dobry sprzęt z którego w każdej chwili można skorzystać. Pani Starosta poinformowała również o tym, iż zarezerwowano już środki na zakup trzech kolejnych karetek.

Więcej…
 
21
Sty
Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP PDF Drukuj

W związku z obchodami 75 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau od 23 do 29 stycznia, również na terenie naszego województwa, obowiązywać będzie 1 stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP . W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Więcej…
 
20
Sty
Ogłoszenie – wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz zasady ich zlecania w 2020 r. PDF Drukuj

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2020 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły ogłoszonych konkursów BIP
https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=544&p1=szczegoly&p2=1474507

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r. o godzinie 10:00.

 
20
Sty
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. PDF Drukuj

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły ogłoszonych konkursów BIP
https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=544&p1=szczegoly&p2=1474514

Instrukcja wypełniania oferty

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r. o godzinie 10:00.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 226

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie