Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 
Życzenia Świąteczne


Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lubartowskiego! 

W związku z rozwojem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, działając w oparciu o zalecenia Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej, a także w trosce o życie i zdrowie Mieszkańców oraz osób przyjezdnych podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w obsłudze klientów Starostwa Powiatowego.
Począwszy od dnia 30 marca br.:

1. Wprowadza się ograniczenia w kontaktach bezpośrednich z petentami

2. Sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie oraz droga elektroniczną lub poprzez wrzucenie zamkniętej koperty lub opakowania do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w wejściu do budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8. Koperty lub opakowania należy opisać nazwą Wydziału Starostwa oraz opatrzyć numerem telefonu i e-mail Wnioskodawcy, celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Dostępne sposoby komunikacji z urzędem:

- Sekretariat: tel. 81 855 28 65, fax. 81 854 33 24, e-mail: starostwo@powiatlubartowski.pl

- Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: tel. 81 855 27 16, 81 854 22 95, 81 854 33 15, 81 854 60 63, 81 854 13 54, e-mail: komunikacja@powiatlubartowski.pl

- Wydział Architektury i Budownictwa : tel. 81 855 20 61, 81 851 28 98, e-mail: budownictwo@powiatlubartowski.pl

- Referat ds. Ewidencji Gruntów: tel. 81 854 24 67, 81 855 20 70, e-mail: geo@powiatlubartowski.pl

- Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami: tel. 81 855 24 67, e-mail: gosp.gruntami@powiatlubartowski.pl

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. 81 854 33 14, email: podgik@powiatlubartowski.pl,
   lub Geoportal Powiatu Lubartowskiego

- poprzez platformę www.epuap.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl

Pełny wykaz telefonów dostępny jest na BIP w zakładce Telefony.

3. W bardzo ważnych sprawach prosimy używać dzwonka umieszczonego przy drzwiach Urzędu 


Informacje - Kliknij, aby przejść dalej

 


 


Informacja dotycząca tymczasowego zawieszenia osobistych wizyt
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
 
W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin, informujemy o czasowym zawieszeniu osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Porady prawne będą udzielane telefonicznie pod numerami telefonów (numery telefonów dostępne tylko podczas danego dyżuru).
 
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail na adres npp@powiatlubartowski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.docx
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf
 
Wszelkie bieżące informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego będą zamieszczane na stronie www.powiatlubartowski.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

KOMUNIKAT

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się i rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w szczególności osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w miarę potrzeb zapewniamy pomoc w formie posiłków lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej
i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Pomoc można uzyskać w placówkach pomocy społecznej:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
tel. 663 934 689

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
tel. 500 728 406

 OGŁOSZENIE
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa
i Państwa rodzin, apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

Wiele spraw możecie Państwo zrealizować telefonicznie pod nr telefonu 81-855-28-65, za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@powiatlubartowski.pl
lub za pomocą platformy www.obywatel.gov.pl

Od dnia 13 marca 2020 r. ograniczamy wizyty w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Sprawy pilne prosimy załatwiać w punkcie informacyjnym
(parter budynku).


OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego, położonej w obrębie geodezyjnym 7 – Łucka Kolonia, gmina Lubartów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2157/8
o pow. 0,1585 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00099092/1

Szczegóły (BIP)

20
Sty
Spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Muzeum PDF Drukuj

Spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół MuzeumUroczyste spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich rozpoczęło sezon w Kozłówce. Licznie przybyłych gości w Salonie Czerwonym powitali: Prezes Towarzystwa - Józef Krzyżanowski i Dyrektor Muzeum - Anna Fic-Lazor. Części religijnej spotkania przewodniczył Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik

Więcej…
 
15
Sty
Poloneza czas zacząć... Studniówka Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Stępnia w Kocku PDF Drukuj

Studniówka w kocku12 stycznia br. odbył się Bal Studniówkowy tegorocznych maturzystów – uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Stępnia w Kocku. Studniówkę swą obecnością uświetnili goście: Pan Tomasz Marzęda – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Radosław Guz – Członek Zarządu Powiatu w Lubartowie.

Więcej…
 
15
Sty
Spotkanie opłatkowe z członkami lubartowskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych PDF Drukuj

Opłatek NiewidomychW dniu 14 stycznia Starosta Lubartowski, Pani Ewa Zybała uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez lubartowskie Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych. Podczas uroczystości która odbyła się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, Starosta Lubartowski złożyła życzenia noworoczne wszystkim zebranym, oraz miała okazje porozmawiać o problemach osób niewidomych i niedowidzących.

Więcej…
 
13
Sty
Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 2 PDF Drukuj

Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 211 stycznia br. w uroczystej atmosferze, na 100 dni przed maturą tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół nr 2 im. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie spotkali się na Balu Studniówkowym, uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym polonezem odtańczonym przez każdą z klas maturalnych.

Więcej…
 
09
Sty
Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami z terenu Powiatu Lubartowskiego PDF Drukuj

Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami z terenu Powiatu Lubartowskiego W środę 8 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami z terenu powiatu lubartowskiego. W spotkaniu udział wzięły władze Powiatu Lubartowskiego w osobach Starosty Lubartowskiego - Ewy Zybały, Wicestarosty Lubartowskiego - Lucjana Mileszczyka, Członka Zarządu Powiatu - Radosława Guza, Sekretarza Powiatu - Michała Roli oraz Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego - Marka Zagajskiego.

Więcej…
 
09
Sty
Ptasia grypa - kolejny etap prac PDF Drukuj

Ptasia grypa - kolejny etap pracW dniu 8 stycznia br. Ewa Zybała – Starosta Lubartowski zwołała posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Lubartowskiego. Podczas posiedzenia przedstawiona została aktualna sytuacja związana z występowaniem wirusa ptasiej grypy oraz prowadzone działania mające na celu jego zwalczanie. Pierwszy etap prac związany z utrzymaniem wirusa w obrębie Starego Uścimowa został zakończony. Nie ma w tej chwili nowych ognisk.

Więcej…
 
07
Sty
Brak nowych ognisk wirusa ptasiej grypy PDF Drukuj

Ptasia grypa w UścimowieMimo świątecznej przerwy nie ustawały prace związane ze zwalczaniem wirusa ptasiej grypy. Starosta zwołała na jutro kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tym razem z udziałem wszystkich Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu. Aktualnie trwa oczyszczanie ostatniego kurnika w miejscowości Drozdówka, w którym wykryte zostało ognisko. Pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyła się w sobotę.

Więcej…
 
03
Sty
Ptasia grypa. Skuteczność zwalczania wirusa zależy również od Ciebie PDF Drukuj

Zwalczanie ptasiej grypy w UścimowieTrwa zwalczanie wirusa grypy ptaków H5N8, którego ogniska wykryto na terenie naszego powiatu w Starym Uścimowie. Padłe i wybite zwierzęta usuwane są z kurników oraz transportowane pod eskortą policji do wyznaczonych zakładów utylizacyjnych. W prace, którymi koordynuje Konrad Saweczko- Powiatowy Lekarz Weterynarii, włączone są wszystkie powiatowe służby, inspekcje i straże oraz samorząd Gminy Uścimów z Wójtem Elizą Smoleń na czele. Nieocenioną pomoc niosą Wojska Obrony Terytorialnej. Stały nadzór nad przebiegiem akcji sprawuje Ewa Zybała – Starosta Lubartowski. Na zwoływanych codziennie przez Starostę posiedzeniach sztabu kryzysowego identyfikowane są potrzeby oraz określane kierunki kolejnych działań.

Więcej…
 
03
Sty
Informacja dla hodowców drobiu PDF Drukuj
informacja dla hodowców drobiu

Grafika: PLW w Lubartowie

Do pobrania:

Informacja dla hodowców drobiu.pdf

Apel do hodowców drobiu.pdf 

 
02
Sty
Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego (aktualizacja) PDF Drukuj
Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Do pobrania:
Pełna treść Rozporządzenia Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 stycznia
2020 r. (PDF)

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego (PDF)

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 226

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie